Studerende skal vide mere om tekniske standarder

Tekniske standarder er afgørende for informationssamfundets udvikling, men emnet fylder for lidt i undervisningen af fremtidens ingeniører og virksomhedsledere. International workshop på Aalborg Universitet med indflydelsesrige deltagere prøver i denne uge at vise vej til forbedringer.

Lagt online: 09.10.2012

Det magtfulde FN-organ ITU (Den Internationale Telekommunikations Union) er med til at arrangere workshoppen i samarbejde med Aalborg Universitets Center for TeleInfrastruktur og den officielle danske standardiseringsorganisation Dansk Standard. Telefon-landekoder som (+45) for Danmark og (+1) for USA er et eksempel på en standard, som er reguleret af ITU. Andre mere indviklede varianter sikrer funktionaliteten i internetopkoblinger og kvaliteten på både tale og multimedieoplevelser på mobiltelefoner.

Afdelingschef Bilel Jamoussi fra ITU’s standardiseringskontor i Geneve benytter workshoppen i Aalborg til at argumentere for tættere samarbejde om undervisning i standarder og deres betydning. Behovet er der:

- Vi har arbejdet på at få en tættere tilknytning til den akademiske verden, og i takt med at vi har fået flere universiteter som medlemmer, bliver vi oftere mødt af spørgsmål om uddannelse. Universiteterne vil gerne bidrage og inkludere standarder i deres forskning, men de har et problem, fordi deres studerende og forskere generelt ikke ved ret meget om det, siger Bilel Jamoussi.

I samarbejde med Aalborg Universitet har ITU derfor eksperimenteret med et webbaseret undervisningsforløb. Interessen var stor og tilbagemeldingerne opmuntrende.

Målet for denne uges workshop, som har deltagere fra store dele af verden, er derfor at følge op ved at etablere et bredt internationalt samarbejde om uddannelsesplaner og undervisningsmateriale, som kan gøre fremtidens eksperter og forretningsfolk klogere på standardiseringsområdet.

Støvet størrelse med succes

Standardiseringsdirektør Jesper Jerlang fra Dansk Standard støtter bestræbelserne og håber at de hjælper. For selv om ”standarder” kan lyde som en støvet størrelse, har nationale og internationale analyser dokumenteret betydningen af at bruge dem:

- For mange firmaer er standarder helt afgørende for deres markedsudbredelse. Nogle undersøgelser viser, at standarder bidrager til økonomisk vækst på samme niveau som patenter. Standarder og innovation kan lyde som modsatrettede størrelser, men i realiteten bidrager standarder til innovationen i virksomheder ved at skabe grundlag for produktudvikling og samarbejde, forklarer Jesper Jerlang.

Derfor er det for ham også afgørende, at virksomhedernes kommende medarbejdere bliver klædt på til opgaven:

- Det er meget vigtigt, at studerende og kandidater har kendskab til betydningen af standarder, og hvordan standarder bidrager til både vækst og kvalitet i samfundet. De skal vide, hvordan de skal bruge dem, og de skal have indsigt i, hvordan standarder påvirker virksomheder og samfundet. Hvis man vil være førende på et forretningsområde, er man også nødt til at være blandt dem, der skaber standarder, siger Jesper Jerlang.

Tankegangen med morgendagens medarbejdere støttes af Aalborg Universitets prorektor Inger Askehave:

- Som højere læreanstalter kan vi yde betydningsfulde bidrag til standardisering på flere måder. Vi ved, at vores studerende er fremtidens direktører og eksperter, så vi spiller en vigtig rolle med at forberede dem og lære dem om standarderne på deres område. Men vi kan også bidrage til udviklingen af nye standarder med cutting-edge forskning og teknologi, mener Inger Askehave.

Regionsrådsformand Ulla Astman fra Region Nordjylland stod for den officielle åbning af workshoppen, og hun ser en kobling mellem satsningen på bedre undervisning i standarder og nordjyske virksomheders muligheder for at gøre sig gældende i den globale konkurrence:

- Internationale standarder for telekommunikation er naturligvis vigtige for os alle sammen, når vi rejser rundt i verden. Men de er særligt vigtige for små og mellemstore virksomheder, som er tvunget til at finde samarbejdspartnere i udlandet og agere på et globalt marked. Og vi har mange små og mellemstore virksomheder i vores region, siger Ulla Astman, og nævner den nordjyske IKT-sektor som eksempel på en standard-afhængig branche med stor betydning for regionen.

Yderligere oplysninger:

• Læs mere om workshoppen.
• Teknisk chef Jens Erik Pedersen, Center for TeleInfrastruktur, Aalborg Universitet, mobil 30 65 46 58.
• Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554