Smart brug af GPS-data afslører trafikprop-problemer

1,2 milliarder GPS-målinger fra taxakørsel og sygetransporter bliver nu brugt til at kortlægge problemer med bilkøer og trafikpropper på det danske vejnet. Dataloger fra Aalborg Universitet bruger dagsaktuelle målinger til at skabe et offentligt tilgængeligt overblik på nettet, som kan hjælpe den enkelte bilist og gøre samfundsdebatten om trængselsproblemer mere kvalificeret.

Lagt online: 18.12.2012

- Der findes en fantastisk masse data, som ikke tidligere er blevet brugt til noget. Vi er gode til at håndtere data, og det har vi udnyttet til at lave en model, som er tæt på den virkelighed, trafikanterne møder ude på vejene, fortæller lektor Kristian Torp fra Center for Data-intensive Systemer (Daisy) på Aalborg Universitet.

Han og kollegerne har arbejdet sammen med driftsselskabet FlexDanmark om løsningen, som er støttet af EU og Region Nordjylland. Onlineversionen af trængselskortet er baseret på anerkendte definitioner af myldretid. Definitionerne kan i sig selv være afgørende for, om et givet sted på landkortet skal markeres som et punkt, hvor der er tilbagevendende problemer med trængsel.

- Vi ved, at mange af de større provinsbyer gerne vil have lavet registreringer af, om de har problemer med trængsel på deres indfaldsveje. Nu kan de danne sig et overblik. Vores håb er, at det her værktøj kan bruges af både borgere og borgmestre, som mener at det er svært at komme til og fra arbejde i deres område, forklarer Kristian Torp.

Taxa- og sygetransporter

Systemet bruger primært GPS-målinger fra FlexDanmark, som koordinerer taxa- og sygetransport for en række trafikselskaber, kommuner og regioner. 11.000 køretøjer har foreløbig indrapporteret cirka 1,2 milliarder GPS-målinger, og på hverdage kommer der nye data fra cirka 3.000 forskellige køretøjer.

- For os ligger der en mission i at demokratisere adgangen til data, og her handler det om en meget stor mængde oplysninger, som eksisterer i forvejen, fordi de bliver brugt til at beregne betalingen for de pågældende transporter. Nogle steder har vi 100.000 observationer per kilometer, og det giver os mulighed for at lave et meget præcist trængselskort, siger Kristian Torp.

Den langsigtede ambition er et kort, hvor trængslen er angivet helt ned på enkelte minutter i døgnet. I øjeblikket ligger opdateringsfrekvensen per kvarter på de mest befærdede strækninger. Men jo større præcision, jo mere nyttigt vil værktøjet også være for den enkelte bilist.

- Ideelt set skal man kunne gå ind og se, om man kan spare tid på vejen til arbejde ved at skubbe afgangen nogle minutter i den ene eller den anden retning. I nogle tilfælde kan man jo komme hjem til konen på samme tid, selv om man venter 10 minutter med at køre fra jobbet, forklarer Kristian Torp.

Den nuværende version, som lige er gjort tilgængelig for alle på nettet, bruger data fra de seneste 13 måneder. Takket være det omfattende talmateriale vil kortet give et generelt indtryk af tendensen til trængsel på en given strækning. Enkelte dage med køer på grund af uheld eller andre isolerede hændelser vil ikke forrykke det overordnede billede.

Yderligere oplysninger:

• Prøv selv det nye trængsels- og hastighedskort på http://daisy.aau.dk/its
• Lektor Kristian Torp, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, tlf. 9940 7222, mobil 2546 2475.
• Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.