Særpris til lærebog om økonomi, politik og forvaltning

Ved Bogforum i Bella Centret lørdag den 10. november går særprisen på 25.000 kr. i forbindelse med Årets Lærebogspris til lektor Jan Holm Ingemann fra Institut for Statskundskab for bogforslaget Videnskabsteori - økonomi, politik og forvaltning.

Lagt online: 09.11.2012

Særprisen tildeles fordi Jan Holm Ingemann mestrer at gøre et svært tilgængeligt stof begribeligt, interessant og relevant. Bogens styrker er: 

  • et ligefremt sprog omkring dette for mange studerende svært tilgængelige emne
  • at videnskabsteorien gøres begribelig ved at koble de forskellige positioner og temaer til jordnære emner og eksempler 
  • og ikke mindst, at den studerende via refleksionsspørgsmål undervejs i teksten tvinges til at stoppe op og være aktiv medspiller i sin egen læringsproces snarere end passiv modtager.

Det er et væsentligt lærebogsbidrag. For som Jan Holm Ingemann også skriver, er man ikke universitetsstuderende for at blive en kopi af sine undervisere, men for at kunne forholde sig refleksivt og skabe nye erkendelse.

Forlaget Samfundslitteratur uddeler årligt Lærebogsprisen til den gode idé til en lærebog. Vinderen modtager 100.000 kr. og der er mulighed for belønning af andre bemærkelsesværdigt gode lærebogsidéer med særpriser på 25.000 kr. Formålet med prisen er at opmuntre skrivelystne akademikere til at skrive lærebøger til de lange og mellemlange videregående uddannelser og efteruddannelser. Lærebøgerne er inden for både humanistiske, samfundsfaglige og naturvidenskabelige områder. Forlaget Samfundslitteratur modtog i år 27 bogforslag til konkurrencen. Blandt alle de indkomne forslag vandt Kognitionspsykologi af Maria Nordfang og Simon Nørby. Mere information om Lærebogsprisen på www.laerebogsprisen.dk.

Kontakt

Lektor Jan Holm Ingemann, Institut for Statskundskab, tlf. 9940 8185, ingemann@dps.aau.dk