Nye udfordringer men samme leder i stort sundhedsinstitut

Efter 10 år med massiv vækst skal Aalborg Universitets Institut for Medicin og Sundhedsteknologi nu især fokusere på konsolidering og nye samarbejdsrelationer til sygehusvæsnet. Den erfarne institutleder Kim Dremstrup har sagt ja til at sikre kontinuiteten og blive som styrmand de kommende seks år.

Lagt online: 29.11.2012

Antallet af studerende er næsten syvdoblet, medarbejdertallet er mere end fordoblet og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi breder sig nu over fem gange så mange kvadratmetre som for 10 år siden, da institutleder Kim Dremstrup overtog ansvaret for det dengang helt nye institut. Nu har han fået forlænget lederansvaret, så det også fremover er ham, der har det overordnede ansvar for den sværm af nye udfordringer, som instituttets 250 ansatte står overfor.

- Tallene for udviklingen siden 2003 viser meget godt, at vi har haft travlt med ekspansion. Det er især værd at bemærke, at vi nu har ansvaret for cirka 1100 studerende på vores uddannelser i medicin, medicin med industriel specialisering, idræt, sundhedsteknologi, folkesundhedsvidenskab og klinisk videnskab & teknologi. Jeg ser frem til udfordringen med konsolidering efter vores ekspansion og til at indlede arbejdet med udflytning af instituttet til det nye sygehusbyggeri i Aalborg Øst, hvor mulighederne for samarbejde med universitetshospitalet bliver helt unikke, siger 54-årige Kim Dremstrup.

Vigtig forskning

Et andet mål, han sammen med kollegerne i instituttet kommer til at forfølge, er at skaffe mere ekstern finansiering til forskningsprojekter på sundhedsområdet fra EU og andre kanaler. Selv om institutlederjobbet sætter naturlige grænser for, hvor meget tid Kim Dremstrup selv kan bruge på forskning, insisterer han på, at omkring 20 procent af hans egen tid skal gå med forskning.

- Det er vigtigt for mig at kunne legitimere, at jeg er leder på et universitetsinstitut, og derfor vil jeg beholde en vis forskningsaktivitet. Desuden kan jeg lide forskning, fortæller han, og henviser til sin rolle som leder af den forskningsgruppe på AAU, der beskæftiger sig med teknologi til kobling mellem computere og den menneskelige hjerne (Laboratory for Brain-Computer Interfaces).

Undervisning og opfindelser

Forskning på højt niveau er i Kim Dremstrups verdensbillede også en nødvendighed for at sikre kvalitet i undervisningen af det voksende antal studerende på sundhedsområdet på AAU:

- Vi skal kunne levere fremragende forskningsbaseret undervisning på eksisterende og kommende uddannelser. Min vision er, at vores uddannelser skal være de mest moderne i Danmark, og at vi skal udnytte vores teknologiposition, forklarer han.

Men forskningen skal også ud i verden og gøre gavn:

- Vi skal få vores forskning i anvendelse. Det skal ske ved samarbejde med industrien og sundhedssektoren og ved stadig at generere opfindelser, patenter, licenser og spin-out virksomheder på områder, hvor det gør en betydende forskel.

Kim Dremstrup har de seneste fire år været leder af Dansk Medicoteknisk Selskab, som nu har 600 medlemmer. Selskabet er en sammenslutning af læger, ingeniører, teknikere fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet og industrien med en fælles interesse i at anvende og udvikle medicinsk teknologi. Selskabets visioner flugter fint med de mål, Kim Dremstrup forfølger til daglig i sit arbejde på Aalborg Universitet. Begge steder føler han sig privilegeret over at være i godt fagligt selskab blandt dygtige kolleger:

- Jeg er motiveret hver dag til at gå i clinch med opgaverne på et institut med 250 kollegaer, der arbejder med teknologi og metoder, der kan øge livskvaliteten for mennesker. En arbejdsplads, der er med til at forme unge mennesker, så de kan bidrage til samfundet, og en arbejdsplads, hvor det vi forsker i ofte bringes i spil i form af virksomhedsdannelser eller samarbejdsaftaler med industri og sundhedssektoren, slutter Kim Dremstrup.

Yderligere oplysninger:

• Kim Dremstrup dimitterede i 1984 som en af de første civilingeniører i elektronik med speciale i medicoteknik, som dengang var et helt nyt forskningsområde ved Aalborg Universitet. Han fortsatte som kandidatstipendiat og senere adjunkt ved Institut for Elektroniske Systemer. I 1993 blev han ph.d. og efterfølgende ansat som lektor. I 2000 blev specialet i medicoteknik udviklet til en ny femårig civilingeniøruddannelse i sundhedsteknologi med Kim Dremstrup som en af hovedkræfterne. I 2002 fik fagområdet sit eget institut, og Kim Dremstrup blev i første omgang studieleder og i 2003 leder for instituttet.
• Forskningsmæssigt har Kim Dremstrup gennem hele sin karriere beskæftiget sig med analyse af signaler fra hjernen. I de tidlige år med fokus på søvn og hovedpine og nu på styring af computere ved hjælp af signaler fra hjernen i såkaldte ”brain computer interfaces”.
• Institutleder Kim Dremstrup, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU, mobil 2465 5246.
• Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.