Minister bakker op om AAU-tiltag indenfor produktionsforskning

Aalborg Universitet opstarter fredag den 2. november officielt et nyt initiativ indenfor industri, produktion og fremstillingsområdet, MADE AAU, i selskab med handels- og Investeringsminister Pia Olsen Dyhr. Med sit engagement i projektet ønsker Aalborg Universitet at styrke konkurrenceevnen og på sigt fastholde danske industriarbejdspladser.

Lagt online: 01.11.2012

- Vi glæder os meget over, at Pia Olsen Dyhr har prioriteret at deltage i åbningen af MADE AAU med et spændende oplæg. Det ser vi klart som et tegn på, at regeringen, ligesom os, ønsker at yde en ekstra indsats for at styrke den danske fremstillingssektor. Og det er i høj grad med til at cementere vigtigheden i et initiativ som MADE AAU, siger Eskild Holm Nielsen, dekan for det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

MADE AAU er en del af det nationale initiativ MADE – Manufacturing Academy of Denmark, som en række danske vidensinstitutioner, virksomheder samt andre interessenter har i støbeskeen og arbejder med at realisere over det næste års tid. Den overordnede idé med MADE er at skabe et tværfagligt samarbejde med industrien, GTS-nettet og danske universiteter med henblik på at udfolde Danmarks potentiale som fremtidens produktionsland.

- Idéen med at samle en række af landets førende universiteter, Dansk Industri og en gruppe tunge industrivirksomheder om etablering af et produktionsakademi er ligeså enkel, som den er genial. Det bakker vi som regering stærkt op om. Det er helt nødvendigt med et bredt forsknings- og uddannelsessamarbejde om at skabe produktionsarbejdspladser i Danmark, siger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr.

Et af de drivende universiteter er netop Aalborg Universitet, som i regi af MADE har oprettet forskningsprogrammet MADE AAU, der inkluderer en række involverede institutter fra Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

-Produktionsområdet er et strategisk satsningsområde for Aalborg Universitet. Derfor begynder vi allerede nu vores indledende arbejde med MADE AAU og håber, at vi på den måde kan være en driver for den fremtidige nationale proces. Vi har en række stærke og markante fagmiljøer indenfor produktionsforskning- og undervisning – og med den værdifulde viden ønsker MADE AAU at biddrage til en forbedring af konkurrenceevnen indenfor produktionsområdet og således fastholde de danske industriarbejdspladser, fortæller Eskild Holm Nielsen, dekan for det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Universitetet har efterhånden opnået en fremtrædende position i Europa indenfor produktionsforskning og industrisamarbejde. Men med sit engagement i MADE AAU håber Aalborg Universitet ligeledes på at markere sig i resten af verden ved at sætte nye standarder for produktionsforskning. Denne ambition kommer sandsynligvis til at gavne det Nordjyske erhvervsliv, eftersom MADE AAU forventer at indlede et samarbejde med de nordjyske produktionsvirksomheder.

-Igennem MADE AAU har vi naturligvis i sinde at samarbejde med erhvervslivet, som, til forskel fra os, besidder den praktiske erfaring med produktion. I den forbindelse er det jo oplagt at søge ud i det lokale erhvervsliv i Nordjylland med det formål at opstarte et sparringskollektiv med dem. Det er vores forhåbning, at samarbejdet kan være med til at styrke forholdene for de nordjyske virksomheder i en hverdag, der til tider kan være udfordrende, afslutter Eskild Holm Nielsen, dekan for det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet fra Aalborg Universitet.

En oplagt anledning til at indlede et sådant samarbejde er den officielle opstart af MADE AAU, som finder sted fredag den 2. november kl. 13.00-14.30 på Fibigerstræde 10, Aalborg Universitet.

Til begivenheden er der inviteret repræsentanter fra erhvervslivet, AAU’s ledelse og selvfølgelig handels- og Investeringsminister Pia Olsen Dyhr, der vil tale om vigtigheden i en stærk dansk produktionsbase som følge af den kommercielle globalisering.

Kontaktoplysninger

Eskild Holm Nielsen, dekan for det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet
Telefon: 29 44 83 37. E-mail: dekan-teknat@adm.aau.dk

John Johansen, programleder for MADE AAU
Telefon: 99 40 89 95, E-mail: jj@business.aau.dk

Anders Vestergaard, medlem af programkomitéen for MADE AAU
Telefon: 22 13 75 70, E-mail: av@business.aau.dk

Læs mere på: www.cip.aau.dk