Indflydelsesrig datalogiprofessor på 2012-liste

Verdens største og mest prestigefyldte sammenslutning af eksperter i databehandling og computere har datalogiprofessor Torben Bach Pedersen fra Aalborg Universitet med på netop offentliggjort liste over forskere, som har gjort sig særligt bemærkede.

Lagt online: 20.12.2012

Professoren er udnævnt til såkaldt Distinguished Scientist Member eller ”fremtrædende videnskabeligt medlem” af den amerikansk baserede Association for Computing Machinery (ACM), som blev stiftet i computeralderens spæde barndom helt tilbage i 1947. ACM har over 100.000 medlemmer over hele verden. Et fåtal af dem bliver årligt udpeget til at have en særlig status på deres felt, og i 2012 tilfalder hæderen Torben Bach Pedersen og 40 andre datakyndige forskere fra Australien, Italien, Korea, Kina, Storbritannien og USA.

Det er Aalborg-professorens bedrifter inden for behandling af meget store datamængder, som har banet vej for udnævnelsen. Torben Bach Pedersen har især forsket i teknologier til såkaldt business intelligence, hvor enorme mængder data om alle forhold i virksomheder bliver analyseret og udnyttet til at forbedre driften. Han har publiceret over 110 videnskabelige artikler om sit arbejde, og han er hyppigt citeret af andre forskere, som beskæftiger sig med de samme udfordringer.

Torben Bach Pedersen er leder af Center for Data-intensive Systemer (Daisy) ved Aalborg Universitet med 25 forskere, og han har gennem hele sin karriere arbejdet tæt sammen med virksomheder inden for så forskellige områder som medicin, transport, landbrug, webtilgængelighed, e-forvaltning og lokationsbaserede tjenester. Torben Bach Pedersen er ophavsmand til flere patenter, og resultater af samarbejderne indgår i konkrete produkter fra flere virksomheder.

I øjeblikket fokuserer han især på to store projekter. Det ene er et Højteknologifondsstøttet samarbejde med Aars-virksomheden Lyngsoe Systems, som sigter mod at opbygge et globalt RFID-baseret system til tracking af flybagage. Det andet skal via forbedret databehandling gøre det muligt at øge brugen af vedvarende energi ved at gøre forbrugernes efterspørgsel mere fleksibel. På forskeruddannelsesområdet er han desuden blandt initiativtagerne til en ny international Erasmus Mundus eliteforskerskole, hvor AAU i samarbejde med fire andre europæiske universiteter og en række kendte teknologivirksomheder vil uddanne en ny generation af talentfulde Business Intelligence forskere.

Yderligere oplysninger:

• Se ACM’s pressemeddelelse om udnævnelsen.
• Professor Torben Bach Pedersen, Center for Data-intensive Systemer (Daisy), tlf. 9940 9975.
• Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.