Humaniora bidrager til innovationsdebatten

Humaniora spiller en afgørende rolle i løsningen af de udfordringer, Danmark står overfor. Sådan lyder det i et helt nyt policy-paper, som dekanerne fra Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet står bag.

Lagt online: 11.10.2012

Uddannelsesminister Morten Østergaard opfordrede tidligere på året alle aktører i uddannelsessystemet til at byde ind med anbefalinger til regeringens kommende innovationsstrategi. Den bold greb dekanerne på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Syddansk Universitet og Aalborg Universitet straks. Det skete først med en humanistisk konference under overskriften ”Innovation and Creativity in Research and Education within the Humanities”, som fandt sted den 12. juni i København. Nu har dekanerne Ulf Hedetoft, Flemming G. Andersen og Lone Dirckinck-Holmfeld fra de tre universiteter så udsendt et fælles policy-paper med de anbefalinger og overvejelser, som konferencen affødte.

Tværfagligt samarbejde er vejen frem
Faktum er nemlig, at Humaniora historisk set har spillet en afgørende rolle i samfundsudviklingen, og det gør de humanistiske miljøer stadig. Det kan blandt andet aflæses i den stigende efterspørgsel på humanistisk viden og løsninger i erhvervslivet. Innovation handler i den forbindelse ikke kun om at udvikle produkter og teknologiske løsninger, men også om at skabe nye innovative metoder og organisering, og her ligger styrken i de humanistiske fag. Humanioras forskere og kandidater kan derfor ikke undværes, når nye løsninger skal designes og omsættes, men som de tre dekaner understreger i deres oplæg, er det vigtigt, at Humaniora samarbejder tæt med andre fagområder. På den måde kan der sammen skabes løsninger på de aktuelle udfordringer, som Danmark og hele Europa står overfor.

Læs dekanernes policy-paper