Hjælp til beregning af grønlandske bygningers energiforbrug

Grønland skal reducere energiforbruget i bygninger. Med pc-programmet Be10 kan man bestemme en bygnings energibehov og eftervise, at bygningen overholder bygningsreglementets energibestemmelser.

Lagt online: 26.11.2012

Pc-programmet Be10 er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, og programmets vejrdata er oprindeligt møntet på syddanske forhold. Men nu har man også mulighed for at vælge vejrdata for Grønland. Grønland er inddelt i to zoner med hensyn til energirammen, zone 1 syd for polarcirklen og zone 2 nord for polarcirklen, og derfor kan man i Be10 hente data fra hhv. Nuuk og Uummannaq. Valg af vejrdata foretages i forbindelse med installationen af programmet, men vejrdata kan også hentes på SBi's hjemmeside, så man siden kan skifte mellem de forskellige vejrdata.

Inddrag energibehovet i de første skitser

Når man som bygherre eller projekterende skal skabe bygninger af god kvalitet med lavt energiforbrug, er der mange krav, som skal opfyldes. Nogle af disse krav fremgår af bygningsreglementet og anden lovgivning. Andre krav må man supplere med, når man projekterer bygningen. Ved at inddrage de energimæssige aspekter fra starten, allerede i de første skitser, øger man muligheden for at opnå en optimal løsning.

Beregningsmetoden i Be10 har alene til formål at bestemme bygningers energibehov i relation til bygningsreglementets energibestemmelser. Ved beregningerne forudsættes det, at bygning og installationer er korrekt projekteret, dimensioneret og udført. Programmet kan også anvendes til at eftervise effekten af energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Beregningsmetoden kan derimod ikke benyttes til dimensionering af anlæg og installationer.

Køb Be10 på nettet

Du kan købe beregningsprogrammet Be10 på SBi’s hjemmeside www.sbi.dk/be10. Prisen er 2.800 kroner (ekskl. moms) for en enkeltbrugerversion og et års licens. Herefter skal man betale en årlig licens på 1.200 kr. for at have adgang til at opdatere programmet til nye versioner via SBi's hjemmeside. Til programmet hører vejledningen SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov, der beskriver, hvordan programmet anvendes.

Program og anvisning henvender sig primært til ingeniører, arkitekter, entreprenører og offentlige myndigheder, og forudsætter at læseren har den fornødne tekniske viden og kender de relevante bestemmelser i bygningsreglementet.

Yderligere information