Ekspert i hjerter og blodpropper bliver professor

Aalborg Universitet styrker de i forvejen tætte bånd til ekspert på hjerteområdet. Overlæge Lars Hvilsted Rasmussen er udnævnt til klinisk professor i kardiovaskulær medicin og trombose ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet.

Lagt online: 26.10.2012

57-årige Lars Hvilsted Rasmussen er forskningschef ved Aalborg Sygehus og leder af Tromboseforskningscentret ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, hvor han nu også skal virke som professor.

To årtiers praktisk lægegerning og videnskabeligt arbejde har sikret Lars Hvilsted Rasmussen bred international anerkendelse for væsentlige bidrag til forskningen i hjerte- og kredsløbssygdomme. Det arbejde kan han nu videreføre med ekstra styrke:

- Hjerte- og kredsløbssygdomme og blodpropper er en hyppig dødsårsag i den vestlige verden. Forståelse af årsagerne har sammen med udviklingen af ny medicin mod blodpropper spillet en vigtig rolle i at reducere dødeligheden. Derfor har det været min vigtigste kliniske og videnskabelige interesse i de seneste 20 år. Nu får jeg optimale betingelser for at udvikle området ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet til glæde for patienterne og forskningen, siger Lars Hvilsted Rasmussen.

Den nyudnævnte professor har tidligere været lægefaglig næstformand i Hjerteforeningen og ledende overlæge på Kardiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus. Han er en meget aktiv kapacitet i Det Europæiske Kardiologiske Selskab, og han har formået at skaffe betydelige fondsmidler og økonomisk støtte i øvrigt til de forskningsprojekter, han har engageret sig i.

Evnen til at skabe samarbejde og sikre opbakning både nationalt og internationalt er nogle af de dokumenterede kvaliteter hos den nye professor, som dekan Egon Toft fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet ser frem til at få glæde af.

Yderligere oplysninger:

• Professor Lars Hvilsted Rasmussen, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital, tlf. 9932 1111.
• Dekan Egon Toft, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, tlf. 4018 9819.