Efterårsvejr i de nordjyske konjunkturer

Efteråret kan også aflæses i Nordjysk Konjunkturbarometer. Produktionen og eksporten udgør fortsat lyspunkterne, men det samme kan ikke siges om arbejdsmarkedet, hvor lyspunkter i form af øget beskæftigelse lader vente på sig.

Lagt online: 05.11.2012

Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet har i samarbejde med Vækstforum Nordjylland og Spar Nord Fonden offentliggjort et nyt Nordjysk Konjunkturbarometer. Analysen tager temperaturen på det nordjyske erhvervsliv ud fra virksomhedernes meldinger om den faktiske udvikling i 3. kvartal 2012 og deres forventninger til 4. kvartal 2012.

I tidligere målinger tilkendegav virksomhederne, at forventningerne til 3. kvartal 2012 var svagt positive (samlet indikator 7) og den faktiske udvikling har været i god overensstemmelse med disse forventninger (samlet indikator 4). Fremadrettet venter virksomhederne generelt set hverken fremgang eller tilbagegang, idet andelen af virksomheder der venter fremgang i 4. kvartalt modsvares et tilsvarende antal virksomheder der venter tilbagegang (samlede indikator er 0). Forventningerne til beskæftigelsesudviklingen for 4. kvartal er blevet en smule mere dystre, men en del af udviklingen skyldes givetvis den fortsatte usikkerhed omkring udviklingen i den globale økonomi.

Nettotal i procent – Forventet udvikling i 4. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal 2012 og faktisk udvikling i 3.kvartal 2012 ift. 2. kvartal 2011.

 

  Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Eksport Resultat Priser Samlet indikator
Forventet udv. 4.kv 2012 8 0 -9 7 2 6 0
Faktisk udv. 3.kv 2012 10 5 -1 9 3 1 4

 

  Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Eksport Resultat Priser Samlet indikator
Forventet udv. 3.kv 2012 7 13 -4 7 10 0 7
Faktisk udv. 2.kv 2012 23 11 10 21 3 -4 12


Note: Nettotallet er forskellen mellem andelen af virksomheder der venter fremgang og andelen der forventer tilbagegang. Den samlede indikator er en sammenvejning af produktion, ordreindgang, beskæftigelse og resultat.

Konjunkturbarometeret er baseret på svar fra rundspørge til et panel på 1000 virksomheder. I denne runde indgår svar fra 381 virksomheder. Barometeret er muliggjort gennem finansiering fra det nordjyske Vækstforum, Aalborg Universitet og Spar Nord Fonden. Dataindsamling og bearbejdning foretages af en gruppe forskere tilknyttet Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

Kommentar fra Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

- Selvom ledigheden i Nordjylland er faldet mere end i andre dele af landet er der ikke for alvor udvikling i beskæftigelsen. I betragtning af den usikre situation i den globale økonomi kunne man forvente at barometeret stod på lavtryk, men bortset fra forventningerne til beskæftigelsen melder virksomhederne om status quo. De nære eksportmarkeder, Norge, Sverige og Tyskland holder givetvis hånden under en del af konjunkturerne, siger Jesper Lindgaard Christensen, der forsker i erhvervsudvikling ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

Kommentar fra Vækstforum Nordjylland

- Det er naturligvis beklageligt, at der tegner sig mørke udsigter for beskæftigelsen. Men set i lyset af den faldende optimisme gennem året, er det ikke overraskende. Jeg hæfter mig imidlertid ved de positive takter fra eksporten. Det understreger, at de nordjyske virksomheder forstår vigtigheden af at have et stort marked og et internationalt udsyn. Ikke mindst i en krisetid. Fra Vækstforums side understøtter vi målrettet denne udvikling. For eksempel har vi med programmet GLOBAL gjort det muligt for små og mellemstore virksomheder at få kvalificeret hjælp til at vækste internationalt, siger Mogens Gade, medlem af formandskabet for Vækstforum Nordjylland.

Kontaktpersoner

Jesper Lindgaard Christensen
Lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet
Tlf. 99 40 82 61

Jørgen Stamhus
Arbejdsmarkedsforsker ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet
tlf. 99 40 81 89

Mogens Gade
Medlem af formandskabet for Vækstforum Nordjylland og borgmester i Jammerbugt kommune
tlf. 72 57 70 01

Henning Christensen
Afdelingschef for Regional Udvikling i Region Nordjylland og leder af Vækstforums Nordjyllands sekretariat
tlf. 22 26 92 08