Efter- og videreuddannelse for ledige, der mister retten til dagpenge i foråret 2013

I forbindelse med lovforslaget vedtaget i Folketinget d. 19. december 2012 om en uddannelsesordning for ledige, der efter nytår mister retten til dagpenge, kan ledige, som falder ind under den ordning, søge om optagelse på enkeltfag/-moduler fra Aalborg Universitets deltidsuddannelser.

Lagt online: 21.12.2012

Det er først og fremmest optagelse på enkeltfag/-moduler på ledige studiepladser på de ordinære uddannelser (den såkaldte tompladsordning), der er relevant.

Her vil du kunne følge undervisningen i et eller flere fag i dagtimerne sammen med de ordinære studerende. Du skal opfylde de samme adgangskrav som de ordinære studerende, og du har de samme rettigheder og pligter. Enkeltfagene er kompetencegivende, og du opnår et eksamensbevis, hvis du vælger at gå til eksamen.

Ud over fag under tompladsordningen har du evt. mulighed for at deltage i dele af en:

Du kan her læse mere om, hvordan du søger om optagelse.

 

Yderligere info kontakt