Aalborg Universitet i parløb med Lunds Universitet i Sverige!

Visionen om et styrket universitetssamarbejde over Sundet bliver nu virkelighed efter at Aalborg Universitet og Lunds Universitet har underskrevet en samarbejdsaftale med fokus på innovation, bæredygtighed og øget forskningssamarbejde inden for en række områder.

Lagt online: 30.10.2012

Rektor Finn Kjærsdam og Campusleder på Aalborg Universitet København, Lene Lange, har underskrevet aftalen sammen med rektor for Lunds Universitet Per Eriksson.

Aalborg Universitets rektor Finn Kjærsdam forventer sig eget af det nye samarbejde med et af Sveriges absolut stærkeste universiteter:

- Aalborg Universitet har formelt set hidtil kun haft et begrænset samarbejde med Lunds Universitetet bl.a. om en fælles uddannelse inden for landinspektørområdet. Det er en glæde, at vi nu kan udvide dette samarbejde på flere udviklingsområder, hvor begge universiteter er parate til at søge nye veje, så vi kan få glæde af den viden og ekspertise, der findes på de to universiteter.

Campusleder Lene Lange, Aalborg Universitet København, ser det nye samarbejde som en stor gevinst for Aalborg Universitet som helhed og for Aalborg Universitet København i særdeleshed:

- Lunds Universitet og Aalborg Universitet har flere fælles træk. Vi deler bl.a. interessen for styrkelse af forskningsbaseret innovation og for styrkelse af samarbejdet mellem fagfelter, der tilsammen kan skabe ny viden og nye løsninger af afgørende betydning for udviklingen frem mod et mere bæredygtigt samfund.

Rektor for Lunds Universitet, Per Eriksson, ser fra svensk side også store perspektiver i det kommende samarbejde med Aalborg Universitet:

- Aalborg Universitet, der er et af de mest visionære og hurtigst voksende universiteter i Danmark, arbejder målrettet med udvikling i innovationsmiljøer som Lunds Universitet kan få gavn af på sigt. Aalborgs visioner og kompetencer på disse områder kompletterer på bedste vis de visioner og kompetencer, som vi har i Lund.

Som første skridt i aftalen mellem Lunds Universitet og Aalborg Universitet etableres der en fælles udviklings- og innovationsplatform, som skal arbejde med bæredygtig byudvikling/sustainable cities, energiplanlægning, bioenergi, bioraffinaderi, materialer, klimatilpasning og nye samarbejdsformer.

Kontakt

Rektor Finn Kjærsdam, tlf. 4055 8522
Campusleder Lene Lange, tlf. 9940 2584
Vedr. Lunds Universitet, Bengt Streijffert, tlf. 0046 733 86 1774