PC-spil om olieplatform skal give unge smag for teknik og energi

Et computerspil til brug i skolers og gymnasiers naturvidenskabelige undervisning skal pirre de unges nysgerrighed for tekniske uddannelser og hjælpe den danske energibranche med at skaffe kvalificerede ansatte. Spillet bliver udviklet af Aalborg Universitet Esbjerg og 3D-firmaet Virtual Lab i samarbejde med lærere og virksomheder.

Lagt online: 14.12.2011

Skoleeleverne får i spillet rollen som tilkaldte energieksperter. Fra start bliver de sendt ind i et mørkt rum med en lommelygte som eneste lyskilde for at løse akut opståede problemer i de elektriske installationer, og sådan fortsætter det med forskellige opgaver rundt omkring på platformen. Udfordringerne skal give de unge lyst til at vælge tekniske fag i deres videre karriere, og computerspillet er en del af det store EU-støttede projekt ”Energi på havet”, hvor målet er at skabe vækst og øget beskæftigelse i offshore- og energibranchen.

- Man snakker meget om behovet for mere undervisning i naturvidenskab, men i virkeligheden har vi ikke brug for så mange ”rene” naturvidenskabsfolk. Vi har brug for anvendt naturvidenskab, så børn og unge kan se, hvor teknikken anvendes i det virkelige liv. Hvis vi på en underholdende måde kan vise, at teknik er vigtigt for deres hverdag og velbefindende og livsmuligheder, bliver de også interesserede i det, mener spilprojektets tovholder, lektor Torben Rosenørn fra Aalborg Universitet Esbjerg.

Negative fordomme

Spillets konkurrenceelement skal motivere eleverne til at beskæftige sig med en verden, som de ellers har en del negative fordomme om.

- Offshore- og energibranchen bliver ofte betragtet som en beskidt og CO2-forurenende branche, hvor man stort set altid er ude på havet. Det vil vi afmystificere, og selv om hovedformålet ikke som i andre spil er at underholde, kan konkurrencen med klassekammerater og andre skoler godt være med til at motivere eleverne til at lære. Drengene vil nok stadig synes, at det er sjovere at skyde hinanden i nakken i Counter Strike, end det er at skifte sikringer i et system, som er gået i sort. Men alene dét, at der er et konkurrenceelement, vil forhåbentlig tiltale både drengene og pigerne, siger Torben Rosenørn.

Også for piger

At få pigerne med har høj prioritet, fordi de generelt er underrepræsenterede på de tekniske uddannelser. Holdet bag spillet undersøger derfor mulighederne for at inkludere elementer fra de sociale netværk, som er blandt pigernes foretrukne computerbeskæftigelse. Eksperter fra universitetets medialogiuddannelse er også inde over udviklingen for at sikre forløb i spillets historie, som giver mening for pigerne.

- Det er muligt, at historien i nogle tilfælde skal være forskellig, afhængig af om det er en pige eller en dreng, der spiller. Vi vil også gerne finde frem til opgaver i spillet, som specifikt appellerer til pigerne. Miljø- og sundhedsspørgsmål plejer at have lidt større genklang hos dem, mens drengene er mere på hård teknik. Heldigvis er olieplatformen en god ramme, fordi det er som en hel lille by. Det giver os mulighed for at stille en masse relevante spørgsmål om sundhed, sikkerhed og kvalitet i forhold til energibranchen, som relaterer direkte til pensum i fysik og kemi, forklarer Torben Rosenørn.

Læreres opbakning

En af de store udfordringer i projektet bliver at få lærerne til at bruge spillet i undervisningen. Især fordi det er målrettet alderstrin, hvor nationale test af elevernes færdigheder fylder meget.

- De lærere, jeg har snakket med om spillet, har været rimeligt begejstrede for tanken. De synes, det lyder spændende, men de er også en smule bekymrede, fordi man netop har de nationale test, og lærerne vil være sikre på, at deres elever ved nok til at klare prøverne. Derfor har vi taget udgangspunkt i, om vi med et spændende konkurrencespil kan lave en træning ved at bygge opgaver ind, der minder om dem, de skal kunne besvare i de nationale test. Vi har også nogle tanker om, at vi kan kombinere spillet med opgaver, som eleverne er nødt til at gå i laboratoriet for at løse, så de både skal bruge hænderne og hovedet, fortæller Torben Rosenørn.

Følgegrupper med folkeskolelærere, gymnasielærere og virksomhedsrepræsentanter skal være med til at sikre, at spillets indhold tager højde for både pensumkravene i skolerne og behovene i den branche, som håber på at gøre brug af elevernes evner i fremtiden. Det indebærer, at spillet skal designes med størst mulig fleksibilitet for øje.

- Når de to grupper kommer med forslag, vil vi prøve at lave en databank, så den enkelte lærer i en konkret situation kan tage spillet og vælge de opgaver ud, som passer til dét, klassen er i gang med. Det behøver ikke være et spilforløb, der varer flere måneder. De kan nøjes med den halve time, hvor den konkrete opgave ligger. Forhåbentlig vil de også få mulighed for selv at lave opgaver til spillet, så vi løbende får forøget databasen med nye spørgsmål, siger spillets tovholder.

Forspring via 3D-erfaringer

Esbjerg-virksomheden Virtual Lab, der er stiftet af tidligere medialogi-studerende fra universitetet, er efter en udbudsrunde blevet valgt som samarbejdspartner og softwareudvikler på spillet. Virtual Lab har tidligere programmeret undervisningssoftware til offshorebranchen, og spilprojektet kan bruge elementer fra det arbejde.

- De stiller en grafisk skal til en værdi af flere millioner kroner til rådighed, som umiddelbart giver os mulighed for at lade eleverne vade rundt på platformen i en 3D virtuel verden. Vores hovedopgave er derfor at finde de egnede opgaver og få dem lagt ind, og vi er klar med en prototype, oplyser Torben Rosenørn.

Om resultatet så også kan trække de unges karrierevalg i naturvidenskabelig og energiteknisk retning, er i sagens natur mere usikkert. Men den garvede forsker og underviser tror på, at det er et skridt i den nødvendige retning:

- Jeg tror ikke, det her er løsningen på hele problemet, men det er én af mange ting, som vi er nødt til at bruge, hvis vi ønsker at flytte flere unge over i de tekniske fag.

Yderligere oplysninger og kontakt:

• Projektet "Energi på havet" har det overordnede formål at skabe fornyet vækst og beskæftigelse i offshore energi branchen. Projektet består af 5 delprojekter og et overordnet projekt. Aalborg Universitet Esbjerg står i spidsen for delprojektet ”Rekruttering og profilering”, som skal synliggøre offshoreindustrien og tiltrække fremtidens medarbejdere og studerende. Det overordnede projekt ledes af Offshore Center Danmark og støttes af Syddansk Vækstforum og EU’s Europæiske Fond for Regionaludvikling.
• Lektor Torben Rosenørn, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Esbjerg, mobil 4055 0652.
• Delprojektleder for Rekruttering og profilering, Tove Morell, Aalborg Universitet Esbjerg, mobil 2929 3960.
• Projektleder i ”Energi på havet”, Marianne Tølbøll, Offshore Center Danmark, telefon 3697 3674.
• Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.