PBL på den internationale scene

UNESCO Chair i PBL har netop afsluttet endnu et forskningssymposium om PBL. Dette års symposium blev afholdt i samarbejde med Coventry Universitet i England.

Lagt online: 19.12.2011

Det tredje internationale forskningssymposium i problembaseret læring (PBL) havde focus på PBL på tværs af fag og management af forandringsprocesser.

Prorektor Inger Askehave holdt åbningstalen sammen med Madeleine Atkins, Vice Chancellor på Coventry Universitet om vigtigheden af ledelsens årvågenhed i forhold til at videreudvikle modellerne. Anette Kolmos, UNESCO Chair i PBL inden for ingeniøruddannelser, holdt oplæg sammen med Maggi Savin-Baden, Chair in Education på Coventry University om den forskningsmæssige dokumentation af PBL.

Serien af internationale forskningssymposier er en af de aktiviteter, som UNESCO Chair in Problem Based Learning arrangerer som led i PBL Global Network, som er et forum, hvor det er muligt for forskere at diskutere og dele erfaringer med læringsprocessen i problem- og projektbaseret læring, og herigennem præsentere 'best practice'.

Symposiet i Coventry er det tredje forskningssymposium i PBL, hvor det første blev afholdt på Aalborg Universitet i juni 2008, og det andet blev afholdt på Victoria University i Melbourne i december 2009. Deltagerne er både forskere og praktikere. Som de foregående gange var der stor opbakning internationalt til symposiet, og der er allerede nu overvejelser om, hvor det næste symposium skal afholdes. Til det tredje symposium i Coventry var der 110 deltagere fra 20 forskellige lande.

Deltagerne inkluderede forskere fra forskellige fagområder og med meget forskellige erfaringer med PBL, hvilket gav gode muligheder for at diskutere muligheder og udfordringer i arbejdet med PBL.

Symposiets oplæg er publiceret online og kan findes på:

http://vbn.aau.dk/files/57931848/PBL_across_the_disciplines_research_into_the_best_practice.pdf

Yderligere oplysninger om UNESCO Chairs arbejde kan findes på:

http://www.ucpbl.net/
Eller ved at kontakte Anette Kolmos: ak@plan.aau.dk