Ny uddannelse skal højne matematikkundskaberne

Mindst én ting har virksomheder og gymnasieskoler til fælles. De mangler personale med højt udviklede matematiske kompetencer, men det vil Aalborg Universitet (AAU) nu gøre noget ved. Derfor opretter AAU en ny masteruddannelse i Matematik især rettet mod ingeniører og økonomer, der enten arbejder eller ønsker at arbejde inden for undervisning, udvikling eller forskning på et niveau, hvor der stilles høje krav til matematikkundskaberne.

Lagt online: 20.12.2011

Det glæder Kim Emil Andersen fra Vestas, verdens største vindmøllefabrikant. Han er senior specialist i Plant Siting & Forecasting, Vestas Technology, som er en operationel udviklingsafdeling med ansvar for udvikling af matematiske værktøjer og modeller til blandt andet komplet risikovurdering af nye wind power plants.

- I afdelingen har alle ansatte en stærk matematisk baggrund, men vi har længe haft besvær med at rekruttere personale med de fornødne matematiske kompetencer, og derfor har vi i dag ikke mindre end 10 nationaliteter repræsenteret i vores 35 mand store afdeling, siger Kim Emil Andersen.


Og behovet for matematikkyndigt personale bliver ikke mindre i fremtiden, tværtimod.


- Det fremtidige udviklingsarbejde vil forudsætte, at medarbejdere med stærke kompetencer inden for matematik arbejder tæt sammen med afdelingens civilingeniører og økonomer, som ofte kommer til kort, hvad angår den matematiske forståelse. Behovet for samarbejde mellem højtspecialiserede matematikere og økonomer og ingeniører vil forstærkes kraftigt i fremtiden, og vi ser derfor meget positivt på Aalborg Universitets masteruddannelse i matematik, da den vil ruste civilingeniører og økonomer til arbejdet med de matematisk avancerede forsknings- og udviklingsopgaver, siger Kim Emil Andersen.


Også på gymnasier og erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) bydes masteruddannelsen i matematik særdeles velkommen, viser tilkendegivelser fra eksempelvis rektorer på Hasseris Gymnasium i Aalborg og Dronninglund Gymnasium samt fra Undervisningsministeriets fagkonsulenter på hhx- og htx-området. Det hænger sammen med, at en del undervisere i matematik på de gymnasiale uddannelser i dag ikke opfylder de faglige krav, som undervisningsministeriet har fastsat, og problemet vil vokse i nær fremtid. Rigtigt mange matematiklærere går nemlig på pension i de kommende år, og afgangen bliver så stor, at den ikke kan erstattes af det antal kandidater, der har matematik som hovedfag eller tilvalgsfag.


- Matematik er det universelle sprog for tekniske og naturvidenskabelige fagområder, og matematik spiller også en stor rolle i formidling og udvikling af økonomisk teori. Vi ser derfor vores nye masteruddannelse i matematik som en rigtig god mulighed for især økonomer og ingeniører, der arbejder eller ønsker at arbejde inden for undervisning, udvikling eller forskning, hvor der kræves omfattende matematikkompetencer. Masteruddannelsen i matematik er et rigtig godt opkvalificerende efteruddannelsestilbud, som dog ikke må forveksles med en egentlig gymnasielæreruddannelse, siger lektor Lisbeth Fajstrup fra Aalborg Universitets Institut for matematik.
 

Yderligere information:

Lektor Lisbeth Fajstrup, Aalborg Universitet, telefon 99 40 88 48, fajstrup@math.aau.dk
Kim Emil Andersen, Vestas, telefon 97 30 54 41, kiean@vestas.com