Nordjysk erhvervsliv holder vejret

Den finansielle og internationale økonomiske uro har lagt en dæmper på optimismen.

Lagt online: 10.11.2011

Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet har i samarbejde med Vækstforum Nordjylland og Spar Nord Fonden offentliggjort et nyt Nordjysk Konjunkturbarometer. Analysen tager temperaturen på det nordjyske erhvervsliv ud fra virksomhedernes meldinger om den faktiske udvikling i 3. kvartal 2011 og deres forventninger til 4. kvartal 2011.

Nettotal i procent – Forventet udvikling i 4. kvartal sammenlignet med 3. kvartal 2011 og faktisk udvikling i 3.kvartal ift. 2. kvartal:

  Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Eksport Resultat Priser Samlet indikator
Forventet udv. 4.kv 2011 15 5 -6 4 8 3 5
Faktisk udv. 3.kv 2011 22 18 8 11 8 7 12

Note: Nettotallet er forskellen mellem andelen af virksomheder der venter fremgang og andelen der forventer tilbagegang. Den samlede indikator er en sammenvejning af produktion, ordreindgang, beskæftigelse og resultat.

Forventningerne til 4.kvartal er dæmpet positive, idet den samlede konjunkturindikator ender på 5. Sammenlignet med de foregående kvartalsmålinger i året er der tale om et klart fald i forventningerne.

Der er fortsat høje forventninger til produktionen (15), mens forventningerne til beskæftigelsesudviklingen er vendt til det negative (-6). Der er svagt positive forventninger til de øvrige indikatorer.

Det skal bemærkes, at et klart flertal af virksomhederne ikke har forventninger om hverken stigninger eller fald i de seks indikatorer i 4. kvartal. Fx angiver 60 %, at forventningerne til beskæftigelsen er uændrede. Dette tegner sammen med den svagt positive samlede konjunkturindikator et indtryk af, at de nordjyske virksomheder forholder sig afventende til den seneste uro i den internationale økonomi.

Den samlede konjunkturindikator for den faktiske udvikling i 3. kvartal blev 12, mens den i svarene fra virksomhederne i seneste måling var forventet at blive 20. De uindfriede forventninger skyldes givetvis den finansielle uro der opstod mellem målingerne.

Det er især virksomheder indenfor bygge og anlæg, handel og transport samt enkelte mindre brancher, som har klaret sig godt i 3. kvartal og derved trækker den samlede indikator op. Geografisk har udviklingen været mest positiv i områderne omkring Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg og Thisted. 

Kommentar fra Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

- Den optimisme der har kunnet spores i nordjysk erhvervsliv og i den faktiske udvikling gennem hele året er desværre blevet dæmpet af den finansielle uro. Det er særligt kedeligt, at forventningerne til beskæftigelsen er vendt til det svagt negative. Den økonomiske udvikling er klart blevet mere usikker og virksomhederne forholder sig afventende til udviklingen i markedsvilkårene, siger Jørgen Stamhus, der er arbejdsmarkedsforsker ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

Kontaktpersoner

Jesper Lindgaard Christensen
Lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet
Tlf. 99 40 82 61

Jørgen Stamhus
Arbejdsmarkedsforsker ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet
tlf. 99 40 81 89

Henning Christensen
Afdelingschef for Regional Udvikling i Region Nordjylland og leder af Vækstforums Nordjyllands sekretariat
tlf. 22 26 92 08

Ulla Astman
Regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for Vækstforum Nordjylland
tlf. 30 23 64 54

Om Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret har de seneste år baseret sig på interviews med 600 nordjyske virksomheder. Konjunkturmålingen er nu overgået til at være kvartalsvis og til at omfatte svar fra rundspørge til et panel på 1000 virksomheder i den private sektor. Det betyder, at barometeret kan måle aktiviteten i hele den private sektor og med en højere frekvens end tidligere. I denne runde indgår svar fra 411 virksomheder. Barometeret er muliggjort gennem finansiering fra det nordjyske Vækstforum, Aalborg Universitet og Spar Nord Fonden. Dataindsamling og –bearbejdning foretages af en gruppe forskere på Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.
Yderligere information: www.business.aau.dk/njk/

Hent pressemeddelelsen som pdf.