Kæmpeprojekt skal gøre Danmark førende med intelligent elektronik

Intelligent elektronik kan gøre en lang række produkter mere effektive og konkurrencedygtige. Nyt AAU-ledet forskningsprojekt til 108 millioner kroner skal sikre Danmark en førerposition på området via tæt samarbejde mellem en række virksomheder og universiteter.

Lagt online: 19.12.2011

Vestas, Danfoss, Grundfos og KK-Electronic er alle med i Højteknologifonds-projektet “Intelligent and Efficient Power Electronics” (IEPE), hvor de får hjælp af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Center for Elektriske Energisystemer (CEES).

Den fælles ambition er at udvikle løsninger til fremtidens intelligente og energieffektive produkter, som opfylder virksomhedernes behov for ny viden og teknologiske forspring. Projektet fokuserer på såkaldt ”effektelektronik”, der bruges til at kontrollere elektrisk effekt på en effektiv måde, så mindst mulig effekt går tabt som varme. Det gør effektelektronik til en nøgleteknologi i forbindelse med energiproduktion fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller, men den kan også bruges til at hente store energibesparelser i alle andre elektriske apparater og installationer. I det konkrete projekt vil der takket være de deltagende virksomheder være mulighed for at demonstrere potentialet på pumper og motorsystemer samt i sol- og vindteknologi.

- Ambitionen er at udvikle nye og bedre løsninger til energieffektive produkter. Når eksempelvis en vindmølle producerer ti megawatt, tabes der i dag to procent eller 200 kilowatt, som omdannes til varme. Dels er der et tab, dels skal der bruges energi på at fjerne varmen. Et af projektets mål er at reducere dette tab og dermed udnytte energien bedre, fortæller projektets leder, lektor Stig Munk-Nielsen fra Aalborg Universitets Institut for Energiteknik.

Nye idéer skal udnyttes

Samarbejdet skal sikre, at den danske viden på området bliver omsat til nyttige løsninger:

- Vi kommer til at generere en række nye idéer, som vi regner med bliver en del af fremtidige produkter. Der er ikke sikkert, at alle idéerne passer ind i de eksisterende udviklingsplaner, men vores platform vil gøre det lettere at sikre, at idéernes kommercielle potentiale udnyttes i nye sammenhænge. Det kan være gennem oprettelse af nye selskaber, salg af licenser eller ved at involvere andre virksomheder, forklarer Stig Munk-Nielsen.

Direktør Klaus Moth fra CEES deler de store forventninger:

- Højteknologifondens støtte er et væsentligt skulderklap, og denne platform vil accelerere dansk samarbejde og synergi i dramatisk grad inden for nogle områder, der vil forme fremtiden såvel teknologisk som velfærdsmæssigt.

Det forestående samarbejde på tværs i industrien kan også få positiv betydning for dansk beskæftigelse, vurderer teknologichef i KK-Electronic, Henrik Simonsen, som er bestyrelsesformand i CEES:

- Vi skal lave produkter med et højt værdi-indhold, så vi kan holde arbejdspladserne i Danmark og skabe teknologisk synergi på tværs af industrien med det formål at styrke vores position på markedet. Det er også CEES’ mål, at vi på denne teknologiske platform aktivt kan skabe helt nye innovative virksomheder eller aktiviteter. 

Yderligere oplysninger: