Efterlyses: Erfaringer med at fjerne pcb fra bygninger

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har fået til opgave at vurdere effektiviteten af metoder til at fjerne polychlorerede bifenyler (pcb) i bygninger. SBi beder i den forbindelse om hjælp fra byggebranchen til at indsamle erfaringer med pcb-forurenede bygninger.

Lagt online: 20.12.2011

Byggebranchen har sukket efter det længe: En samlet anvisning på, hvordan man skal forholde sig, når man står over for en bygning, hvor der er for meget pcb i indeluften. Hvilke afhjælpningsmetoder findes, hvordan virker de, og hvad er omkostningerne? Men nu sker der noget: Med økonomisk støtte fra Realdania er SBi nu gået i gang med at indsamle viden og vurdere metoder og deres effektivitet vedrørende pcb-saneringer i bygninger, for derefter at præsentere dem i nye SBi-anvisninger.

Til formålet efterlyser SBi bygherrer, der er i gang med eller skal til at pcb-sanere deres bygninger, for at indsamle erfaringer med saneringsopgaverne.

Pcb kan forekomme i fuger bl.a. rundt om vinduer og døre, både indvendigt og udvendigt, især i betonbygninger opført mellem 1950 og 1977, hvor det blev forbudt at bruge pcb i byggematerialer. Men bygningerne står der stadig, med fuger der afgiver pcb til indeklimaet. Pcb afgives ofte meget langsomt og sætter sig let på alle rummets overflader.

”Vi ved, at arbejdet med at renovere pcb-belastede bygninger er meget vanskeligt, fordi det er uhyre svært at afgrænse de nødvendige og tilstrækkelige indgreb. Vi ved endnu ikke, om det er nok at fjerne eller indkapsle selve den pcb-holdige fuge, eller om man er nødt til at gå så vidt som til at fjerne op til to cm af alle indvendige overflader”, siger professor Lars Gunnarsen, der er projektleder på forskningsopgaven bag de nye anvisninger.

Vær med i pcb-netværket

Det er bl.a. sådanne problemer, der skal afdækkes i de nye anvisninger. Og for at få så megen viden og erfaring frem som muligt, og så hurtigt som muligt, er SBi meget interesseret i at samarbejde med bygherrer, som står foran en pcb-sanering på deres ejendom. SBi ønsker at følge saneringsindsatsen og vurdere de metoder, som bruges. Eventuelt vil der blive udført forsøg med udvalgte dele af indsatsen. SBi har mulighed for at yde økonomisk støtte for eventuelle større målinger i forbindelse med saneringen.

Ved at deltage i forskningsprojektet medvirker bygherren med sine erfaringer, der kommer byggeriets parter til gode og bidrager til, at fremtidige saneringer kan gennemføres på et mere sikkert grundlag. Det vil være muligt at indgå samarbejdsaftaler, hvor eventuel offentliggørelse af resultater aftales mere detaljeret. Desuden vil bygherrer blive inviteret til at deltage i de seminarer, som SBi planlægger at gennemføre undervejs i processen.

Hvis man er interesseret i at være med til at bringe effektive metoder til pcb-sanering længere frem, bedes man kontakte professor Lars Gunnarsen.

Selv om man aktuelt ikke står med en pcb-saneringsopgave, er man velkommen til at være med i det faglige netværk om metode- og erfaringsopsamlingen. I Pcb-netværket bliver man, via netværksmøder og nyhedsbreve, løbende holdt orienteret om foreløbige resultater og de indhøstede erfaringer med saneringsprocesser, og man får mulighed for at være i dialog med andre interessenter. Deltagere i netværket får en forskningsbaseret belysning af de pcb-saneringsindgreb, der bruges i de konkrete byggesager. Deltagelse i det faglige netværk er uforpligtende og gratis.

Læs mere om projektet 'PCB i bygninger' på sbi.dk/pcb-netværket. Her kan du også tilmelde dig netværket.

Yderligere oplysning hos professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut.

Se illustration

.