Doktorafhandling: Computermodeller gavner patienterne

Computersystemer og matematiske modeller kan forbedre den kliniske behandling af patienter på sygehusene, men det er svært at omsætte modellerne til let anvendelige praktiske løsninger. Det konkluderer en teknisk doktorafhandling af lektor Stephen Rees fra Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Lagt online: 01.12.2011

Som Stephen Rees selv påpeger i sin afhandling, kan det umiddelbart virke som en dristig manøvre med mange udfordringer at lade computere træffe beslutninger om behandling af patienter. Men den sundhedsteknologiske forskning på Aalborg Universitet har frembragt en række konkrete eksempler på såkaldte beslutningsstøttesystemer, hvor computere hjælper sundhedspersonalet med at træffe korrekte valg om medicinering og indstilling af apparatur til den enkelte patient. Stephen Rees’ doktorafhandling gør status over indsatsen på området fra 1997 og frem, og han fokuserer især på udviklingen af systemet INVENT (”INtelligent VENTilator”), som kan gøre forskellen på liv og død ved at sikre patienter i respirator den optimale behandling.

- Det oprindelige mål om at skabe et færdigt integreret system til kontrol af kunstig vejrtrækning med respirator er endnu ikke nået, men til gengæld har arbejdet givet vigtig ny viden, som anvendes i behandlingen af patienterne. På den måde er udviklingen af matematiske modeller et brugbart værktøj til at omsætte videnskabelig og fysiologisk viden til den kliniske praksis, forklarer Stephen Rees. Viden fra respirator-projektet har eksempelvis været med til at forbedre procedurerne på sygehusenes intensivafdelinger.

Mere i vente

Aalborg-forskernes arbejde med beslutningsstøttesystemer har resulteret i flere patenter og spinoff-virksomheder, og det har været med til at sikre universitetet opmærksomhed gennem videnskabelige artikler. Og det stopper ikke her:

- Der er stadig et stort potentiale på området, som vi dyrker, fortæller Stephen Rees.

En af erfaringerne fra det hidtidige arbejde er, at udviklingen af modeller kræver en god evne til at sortere og vælge fra. Hvis modellerne er for simple, kan de ikke levere tilstrækkeligt præcise simuleringer. Hvis de omvendt er for indviklede, er de ikke praktisk anvendelige.

- Så hele kunsten for dem, der arbejder med modelbaserede beslutningsstøttesystemer, er at bygge minimale modeller, hvor man adskiller det relevante fra det irrelevante, konkluderer Stephen Rees.

Hans forsvar af doktorafhandlingen fredag den 2. december 2011 tiltrak fornemt internationalt besøg. De officielle opponenter på afhandlingen var professor Peter D. Wagner fra School of Medicine ved University of California og professor Gareth Jones fra University of Cambridge.

Yderligere oplysninger:

• Doktorafhandlingen har titlen “The Intelligent Ventilator (INVENT) project; The role of mathematical models in translating physiological knowledge into clinical practice”.
• Lektor Stephen Rees, Center for Modelbaseret Medicinsk Beslutningsstøtte, AAU, tlf. 9940 8794, mobil 30328469.
• Institutleder Kim Dremstrup, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU, mobil 2465 5246.
• Dekan Egon Toft, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, mobil 4018 9819.
• Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, AAU, mobil 2340 6554