Danske og japanske forskere samarbejder om sociale robotter

International robot-workshop i Aalborg i denne uge skal bane vej for et tættere dansk-japansk forskersamarbejde, så de omfattende asiatiske erfaringer med brug af sociale robotter i ældre- og hjemmeplejen kan overføres til danske forhold.

Lagt online: 29.11.2011

- Vores ambition er at skabe et tættere netværk mellem robot-forskere her fra Aalborg Universitet og vores kolleger i Japan, som beskæftiger sig med sociale robotter. For os er det et helt nyt område, hvor vi først nu begynder at få nogle erfaringer. Japanerne har derimod benyttet sig af mulighederne i flere år, og derfor kan vi lære en masse af dem, hvis vi kan omsætte deres viden til danske forhold, forklarer lektor Matthias Rehm fra Aalborg Universitets Center for Robotforskning, som står for arrangementet.

 

 

Fire-dages begivenheden i Aalborg indgår i en stor fælles europæisk fokusering på robotområdet under overskriften ”European Robotics Week”. Robotforskerne nyder generelt godt af stor bevågenhed og målrettede bevillinger i øjeblikket, fordi resultatet af deres arbejde kan være med til at tackle ældrebyrden med flere plejekrævende gamle i befolkningen og mangel på menneskelig arbejdskraft til at løfte opgaven. EU har gjort robotternes mere sociale rolle til et såkaldt flagskibs-område, og der bliver både brugt krudt på de ingeniørtekniske udfordringer i at designe maskinerne, samt på hvordan nærkontakten med de hjælpsomme maskiner påvirker brugerne.

Etik og Science Fiction

Takket være de deltagende japanske forskere og deres praktiske erfaringer fra hjemlandet er diskussionerne på workshoppen meget konkrete. Men lektor Matthias Rehm understreger, at løsninger som giver mening for japanerne, ikke nødvendigvis vil gøre det for danskere.

- Vi har en mere science fiction-agtig tilgang til robotter, og det betyder noget for, hvordan vi vil opleve dem i en konkret situation. De kan ikke erstatte personalet i plejesektoren, men der er nogle opgaver med eksempelvis rengøring og hjælp til genoptræning, hvor det er oplagt at bruge dem. Der er til gengæld også etiske problemstillinger omkring, hvor grænsen går, og dem er der afsat tid til at drøfte i løbet af workshoppen, fortæller Matthias Rehm.

 

 

Yderligere oplysninger:

• Workshoppen ”Social Robots for Assisted Living – Challenges and Responsibilities” fortsætter til og med torsdag den 1. december. Se programmet.
• Lektor Matthias Rehm, Center for Robotforskning, AAU, tlf. 9940 8789, mobil 2784 2056.
• Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.