AAU styrker forskning i sundhedsfremme og forebyggelse

Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet styrker forskningen i sundhedsfremme og forebyggelse. Det sker med tilknytningen af dr.med., ledende overlæge Torben Jørgensen, som har haft afgørende indflydelse på de sidste 20 års videnskabelige diskussion omkring sundhedsfremme og forebyggelse.

Lagt online: 03.11.2011

Torben Jørgensen er ledende overlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, han er formand for den Nationale Forskerskole for Folkesundhed og medlem af det Nationale Forebyggelsesråd, og fremover vil han også være tilknyttet Aalborg Universitet i en rådgivende rolle som adjungeret professor.

De fleste forskere på området mener, at den enkelte borger selv er ansvarlig for egen sundhed. Torben Jørgensen har sammen med sit forskningscenter trodset denne udvikling og i stedet arbejdet ud fra, at den enkelte ganske vist er medansvarlig for eget liv og sundhed, men at man ikke kan forstå problemstillingerne omkring sundhedsfremme og forebyggelse og dermed heller ikke komme med løsningsforslag, uden også at kigge på de samfundsmæssige strukturer.

Torben Jørgensen mener derfor ikke, at den enkelte borger har ønsket at leve et usundt liv, at forkorte egen levetid og livskvalitet væsentligt, men at det sker, fordi borgeren er en del af samfundets struktur, institutioner, levevilkår og rammer for borgerens sociale og sunde liv. Derfor er det nødvendigt at gennemanalysere alle samfundsmæssige sektorer, der kan være med at til at forbedre befolkningens sundhed.

Dekan Egon Toft ser lovende perspektiver i samarbejdet med Torben Jørgensen:

- At vi nu får en kapacitet som Torben Jørgensen tilknyttet Aalborg Universitet som adjungeret professor betyder et kæmpe løft for vores forskning i sundhedsfremme og forebyggelse. Omkostningerne til sundhedssektoren stiger fortsat drastisk, men med samarbejdet med Torben Jørgensen og hans forskningscenter vil vi på Aalborg Universitet yde væsentlige bidrag til udviklingen af forskningen i strukturel forebyggelse og bedre forskning vil medføre færre omkostninger for sundhedssektoren, siger Egon Toft.

Torben Jørgensen blev læge i 1974 og uddannede sig herefter til speciallæge i kirurgi og i kirurgisk gastroenenterologi. Fra 1992-1997 var han overlæge i kirurgi. Siden 1997 har han været ledende overlæge Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og fra 2007 desuden klinisk professor i forebyggelse og sundhedsfremme ved Københavns Universitet.

Torben Jørgensen har været vejleder for mere end 30 ph.d.-studerende og står bag knap 700 publikationer i peer-reviewed tidsskrifter, lærebøger eller kapitaler i lærebøger. Publikationerne beskæftiger sig hovedsageligt med emner inden for epidemiologi, sundhedstjenesteforskning og forebyggelse.

Torben Jørgensens udnævnelse som adjungeret professor markeres med en tiltrædelsesforelæsning med titlen ”Sundhedsfremme og Forebyggelse af kroniske sygdomme. En ny medicinsk triumf?” torsdag d. 3. november klokken 13.30 i Auditoriet, Novi, Niels Jernes vej 10, Aalborg Øst.

Yderligere oplysninger og kontakt:

 
Ledende overlæge og adjungeret professor Torben Jørgensen, tlf. 20 40 16 02, tojo@glo.regionh.dk
Dekan Egon Toft, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, mobil 4018 98 19