AAU-forsker ny formand i Dansk EvalueringsSelskab

Lektor ved Institut for Statskundskab Bente Bjørnholt er valgt som ny formand i evalueringsnetværket Dansk EvalueringsSelskab, DES.

Lagt online: 29.11.2011

Den nyvalgte formand Bente Bjørnholt har gennem sin tilknytning til Aalborg Universitet været medlem af DES i en årrække. Hun blev medlem af bestyrelsen i september 2010 og blev i år valgt som formand.

Om hvorfor Bente Bjørnholt stillede op som kandidat til formandsposten, fortæller hun selv, at det naturligvis spillede en rolle, at hun blev opfordret til det men først og fremmest stillede hun op, fordi hun gerne ville. Hun lægger heller ikke skjul på, at hun glæder sig til den store udfordring, der ligger i at skulle arrangere en stor nordisk konference og i sin egenskab af formand, kommer Bente til at være en af de bærende kræfter i planlægningen.

Konferencen arrangeres med afsæt i det samarbejde, der allerede eksisterer mellem evalueringsforskere i Danmark, Sverige, Norge og Finland og for at styrke den evalueringstradition, som er særlig for de nordiske lande. Konferencen afholdes på Hotel Hvide Hus fra den 13. - 15. juni 2012.

Bente Bjørnholt udtaler endvidere, at hun ser formandsskabet som en mulighed for ikke blot at sætte DES men også Aalborg Universitet og det nyåbnede ForskningsCenter for Evaluering på landkortet som et vigtigt udgangspunkt for evalueringsarbejde i Danmark og i Norden.

DES består af et netværk af praktikere, forskere, medarbejdere og konsulenter, der arbejder primært for det offentlige. På gå-hjem møder, i ERFA-grupper og på konferencer udveksler de erfaringer på tværs, diskuterer alt fra typer af evaluering og hvordan de bliver brugt til evalueringsdesigns og trends. Bente uddyber: ”Vi diskuterer, hvordan vi kan tilrettelægge gode evalueringer, så vi kan trække brugbar viden ud derfra. På den måde bliver de rent faktisk anvendt til noget og vi sikrer, at de ikke bare ender som et symbol. Det er det det handler om”.

For mere information se:

Kontaktperson:

Lektor Bente Bjørnholt, Institut for Statskundskab, bente@dps.aau.dk, tlf. 9940 8211