Aalborg Universitet tager initiativ til ny forsknings- og erhvervspark i Københavns Sydvest-kvarter

Aalborg Universitet tager initiativ til ny forsknings- og erhvervspark i Københavns Sydvest-kvarter.

Lagt online: 02.11.2011

Der er i dag indgået aftale mellem Aalborg Universitet (AAU), Nokia Danmark A/S og PFA om at etablere et integreret lærings-, forsknings- og erhvervsmiljø  i Nokias hidtidige danske hovedkvarter på Frederikskaj i København SV. 
Målet er at danne et af Danmarks mest nyskabende privat-offentlige samarbejder om anvendt forskning af betydning for innovative danske virksomheder.

Aftalen betyder en styrkelse af det danske innovationsmiljø og vil bidrage til vækst og vil tiltrække flere udenlandske investeringer til hovedstaden. Der er allerede kontakter og aftaler med flere virksomheder i internationale klasse fra bl.a. Sverige, Norge, Kina og USA om at lokalisere sig, under forudsætning af en samlokalisering med AAU. Hertil kommer ca. 30 innovative, højteknologiske opstartsvirksomheder.

Nokia donerer AAU højteknologisk udstyr

Som en vigtig og generøs del af aftalen har Nokia valgt at donere Aalborg Universitet højteknologisk udstyr, som har været anvendt i Nokias forsknings- og udviklingsafdeling, ligesom laboratorier og udstyr stilles til rådighed for de indflyttede virksomheder.

Forskere og studerende fra AAU´s andre afdelinger i Hovedstadsområdet flytter også ind i de PFA-ejede bygninger, som allerede nu huser en række vidensvirksomheder, bl.a. i regi af Startup Bootcamp.  I alt er der tale om 3 bygninger med et samlet areal på 42.500m2.

- Vi er glade for at kunne samle vores østdanske aktiviteter på Frederikskaj i København og samtidig være med til at skabe en ny model for, hvordan universiteter og virksomheder arbejder sammen. Aftalen ligger i tråd med AAU’s målsætning om, at vores forskning skal bidrage til at løse aktuelle problemer i private virksomheder og offentlige institutioner.

- Samtidig glæder det os at give København SV en nyt universitetscampus. Aalborg Universitet har tidligere bevist at kunne tiltrække studerende fra familier uden tradition for en højere uddannelse, bl.a. på grund af AAU’s problemorienterede projektarbejde i grupper. Dermed kan vi være med til at løfte uddannelsesniveauet for en helt ny gruppe af unge, siger AAU’s rektor Finn Kjærsdam.

Kontakt:

Rektor Finn Kjærsdam tlf. 4055 8522. 
 

Allan Clausen, AAU Kommunikation