Syng med til det sidste

Du kender det sikkert godt… Du er et sted, hører en bestemt sang, som vækker minder, og snart er du i tankerne et helt andet sted. Måske minder sangen dig om, da du mødte kæresten eller om den sommer, hvor du var med vennerne i sommerhus? Eller måske var det din mormors yndlingssang, og straks du hører sangen, er det som om, du igen kan se hende for dig, selv om hun ikke er mere?

Lagt online: 06.12.2010

Musik henvender sig til følelser og kan vække en verden af minder hos lytteren, og det er netop det, der er målet med en ny cd ”SYNG MED til det sidste”, som Musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet i disse dage sender ud til alle landets plejehjem og lokalcentre – ganske kvit og frit.

Hanne Mette Ridder er tovholder på cd-projektet. Hun er ansat på musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i musikterapi for mennesker med demens. Der er mange demensramte på de danske plejehjem, og de kan have stor glæde af at være med til fællessang på plejehjemmene, men det er ikke altid at der er én til at synge for, og derfor kan der være brug for en cd til at støtte sangen.

- De svagere ældre har svært ved at synge med til sangene på de gængse cd’er, der er på markedet i dag. Ofte bliver numrene spillet for hurtigt, der er for mange instrumenter med, og tonelejet er alt for højt, så de opgiver at synge med, og det er en skam, siger hun.

- Der er ingen tvivl om, at samværet omkring fællessangen giver mening og livskvalitet, og med den nye cd håber vi, at også de demensramte kan få den oplevelse, for numrene på cd’en er enkelt arrangeret, i et lavt toneleje og i et roligt tempo, så alle kan være med, siger Hanne Mette Ridder om cd’en, som er indspillet af musikterapistuderende fra Aalborg Universitet sammen med musik- og konservatoriestuderende.

Og nu er cd’erne altså på vej ud til alle danske plejehjem.

- Sangenes enkelhed kan hjælpe til, at de svagere ældre, som ellers har svært ved at indgå i fællesaktiviteter, kan deltage på deres egne præmisser. Det gør, at de kan sætte sig ned og sammen med de øvrige beboere have et fælles fokus på musikken. At være en del at et fællesskab kan måske være med til at aflede den uro, som nogle ældre med demens føler både fysisk og psykisk. Cd’en giver dem mulighed for at være med i et samvær, der giver mening og livskvalitet, siger Hanne Mette Ridder.

Og hun er ikke i tvivl om, at det virker.

- Da de studerende besøgte Skive Plejehjem i forbindelse med planlægningen af cd’en, spillede de nogle sange for beboerne, og her fik de virkelig et indblik i musikkens virkning. Blandt andet var der en ældre dame, der så ud til at være sunket helt ind i sig selv, men mens der blev sunget, tog hun en af de studerendes hånd og sang smilende med. Det var helt tydeligt, at musikken havde rørt noget i hende, og vi håber naturligvis, at mange flere vil få en lignende oplevelse, når der bliver sunget med til cd’en rundt omkring på de danske plejehjem, siger Hanne Mette Ridder.

For yderligere information: Lektor Hanne Mette Ridder, Musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet:
Tlf: 99 40 91 20, mobil 51 71 95 69 (læg evt. besked, så vender Hanne Mette tilbage), hanne@hum.aau.dk

Cd’en er sponsoreret af Det Obelske Familiefond, Spar Nord Fonden og Sangens År.