Sundhedsmatematiker sikrer bedre kemo-forløb for kræftramte

Steffen Falgreen Larsen, der er matematiker med speciale i statistik fra Aalborg Universitet, har fået Roblon Prisen 2010 for sit arbejde med at målrette behandlingen af kræftpatienter.

Lagt online: 10.11.2010

Steffen Falgreen Larsen modtog Roblon Prisen, da AAU forleden afholdt årsfest. Steffen, der er nyuddannet matematiker fra AAU- matematik, modtog prisen på 100.000 kr., som hvert år gives til en studerende for et innovativt og nyskabende projekt af meget høj kvalitet.
Steffen Falgreen Larsen kom i betragtning med et specialeprojekt, som er blevet til i samarbejde med Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Sygehus. Uddannelsen i Matematik giver bl.a. mulighed for at fordybe sig i data og statistikgrundlaget bag medicinsk viden og behandlingsmetoder i sundhedsvæsenet, og det er her, Steffen Falgreen Larsen har vist sit store talent.
På Hæmatologisk Afdeling har Steffen bidraget med statistiske kompetencer og udarbejdet en model, som sygehusets forskere regner med kan bruges til at forudsige patienters reaktioner i kemobehandlings-forløb.

- Det handler om at kunne forudsige, om den enkelte patient vil have gavn af kemo. Hvert år får ca. 2.500 patienter konstateret blodkræft. De fleste har godt af kemoterapien, men vi vil gerne kunne forudsige, hvem den ikke virker på, og forudsige hvilke af de tilgængelige kemo-former, der er bedst i det enkelte tilfælde, forklarer Steffen Falgreen Larsen.
- Vi har lavet forsøg på Aalborg Sygehus, hvor vi tilfører giftstoffer til kræftceller, så man kan se, hvordan de reagerer, og ud fra den enkelte kræftcelles gener kan man konstruere en test, som forudsiger cellernes reaktion. Denne test kan efterfølgende anvendes på kliniske patienter, hvor vi ud fra den enkelte patients gener kan forudsige hvilken kemoterapi, der er bedst for patienten. Grundlæggende vil man forudsige den enkelte patients behov, og via projektet har vi vist, at testen kan benyttes på allerede eksisterende kliniske data.

Med uddannelsesbaggrund inden for matematik og statistik har Steffen udviklet den avancerede test, der afslører om patienten er følsom eller modstandsdygtig over for en given kemo-behandling. Modellen er baseret på data fra 28 patienters kræftceller, og med kendskab til 50.000 gener, beskriver Steffen arbejdet som: 'At skulle løse 28 ligninger med 50.000 ubekendte og derefter modellere det til en brugbar test'. Han er nu gået i gang med et ph.d.-forløb på Aalborg Sygehus for at videreføre det arbejde, som gav ham et 12-tal for specialet, og som i bearbejdet form også skal udgives som en international videnskabelig publikation.

Prisen fra Roblon Fonden på 100.000 kr. går til Steffen personligt. Han har valgt, at pengene også kommer hans forskning til gode. I 2011 drager han således ud for at læse i en periode på University of Oxford, som er verdensførende inden for det statistiske og genetiske område.

Det var Steffens vejleder, senior-biostatistiker på Aalborg Sygehus, Martin Bøgsted, der indstillede ham til at modtage Roblon Prisen 2010. I sin begrundelse siger Bøgsted bl.a.:
- Resultaterne er et lovende skridt på vejen mod individualiseret medicinering, hvor sådanne prædiktorer kan vejlede valget af kemoterapeutika, der medførerden højeste respons for den enkelte patient samt etablerer en balance imellem effektiviteten af kemoterapeutika og de toksiske bivirkninger. Det giver patienten de bedste muligheder for at overleve sygdommen.
Projektet er støttet af EU's 6. rammeprogram og af Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Fødevarer og Sundhed.


Kontakt:
• Steffen Falgreen Larsen, cand.scient. i Sundhedmatematik, tlf. 26 94 98 38
• Vejleder Martin Bøgsted, senior-biostatistiker ved Hæmatologisk Afdeling, Forskningens Hus, Aalborg Sygehus, tlf. 99 32 68 54, mobil 50 92 56 39
• Læs mere om Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Sygehus: www.blodet.dk
• Læs mere om projektet på Kræftens Bekæmpelse