Stor satsning på forskning i billigere effektelektronik

Et nyt strategisk forskningscenter ledet af Aalborg Universitet skal udvikle billigere elektroniske apparater og mere effektive systemer, som fremskynder overgangen til vedvarende energikilder. Det Strategiske Forskningsråd har netop bevilget 40 millioner kroner til centret, og med støtte fra Det Obelske Familiefond og medfinansiering fra danske og internationale virksomheder og universiteter bliver den samlede satsning på over 90 millioner kroner.

Lagt online: 21.12.2010

Forskerne i det nye center CORPE (Center Of Reliable Power Electronics) skal beskæftige sig med pålidelig effektelektronik. Resultatet af deres arbejde vil både havne i vindmøller, solceller og brændselsceller samt i forbrugerudstyr af enhver art. Effektelektronik er en nøgleteknologi i overgangen til bæredygtig energiproduktion, fordi den bruges til at omsætte elektrisk energi fra én form til en anden. Det er afgørende i forbindelse med energiproduktion fra solceller og vindmøller, men teknologien kan også bruges til at hente store energibesparelser i elektriske forbrugerapparater.

- Vores mål er at gøre det nemmere at integrere vedvarende energi fra sol og vind i energisystemet ved hjælp af mere pålidelige og prisbillige produkter. Samtidig kan vi bane vej for billigere og mere effektive energibesparende produkter, der får en hurtigere indtrængning på markedet, fortæller professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitets Institut for Energiteknik, som skal stå i spidsen for det nye center i samarbejde med forskere fra AAU's Institut for Fysik og Nano og Institut for Fysik og Astronomi ved Århus Universitet. Sammensætningen sikrer, at gruppen både kan håndtere store systemer og komponenter helt ned på nano-niveau.
 
Centrets 15-20 medarbejdere kommer til at arbejde tæt sammen med internationale kolleger fra anerkendte forskningsgrupper i Tyskland, Schweiz og USA samt med eksperter fra de fire deltagende danske virksomheder Danfoss Silicon Power, Grundfos Management, Vestas Wind Systems og KK-Electronic. Og ambitionerne om at inddrage virksomheder stopper ikke der:
 
- Vi håber, at vi bliver så gode, at mange virksomheder vil komme hertil og udnytte ekspertisen, siger Frede Blaabjerg.

Ringere holdbarhed kan være løsningen

Paradoksalt nok bliver forskernes opgave i nogle tilfælde at designe systemer og apparater med ringere holdbarhed end i dag, fordi det kan være med til at sænke prisen og dermed udbrede anvendelsen. En rød tråd i projektet er, at designet af løsninger i langt højere grand end i dag skal indrettes efter den påtænkte anvendelse.
 
- Vores mission bliver at lave apparater og systemer, der designes præcis til en given levetid. Det er unikt i forhold til i dag, hvor de ofte overdimensioneres i forhold til dét, de egentlig skal holde til, og dermed lever for lang tid i forhold til, hvad der er nødvendigt. Det kan også være modsat: At apparaterne fejler alt for hurtigt, fordi vi ikke har de rigtige værktøjer til rådighed. I begge tilfælde er omkostningerne store, siger professor Frede Blaabjerg.
 
Fakta og kontakt:
 
  • Professor Frede Blaabjerg, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet, mobil 2129 2454.
  • Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.
  • Det strategiske forskningscenter CORPE (Centre Of Reliable Power Electronics) skal udnytte effektelektronik-teknologi til at fremme vedvarende energiproduktion og gøre elektriske apparater mere effektive. Forbedringer af effektelektronikken er desuden et vigtigt element i udviklingen af fremtidens mere intelligente elnet (smart grid).
  • Centret vil forske i modellering af pålideligheds-aspekter på komponent-, apparat- og systemniveau. Målet er at udvikle design-værktøjer, som effektelektronik-industrien kan anvende i deres fremtidige apparater. Samtidig skal der gennemføres test-forløb for at eftervise modellerne, og de deltagende virksomheder vil også anvende resultaterne i deres produktudvikling og fremtidige produkter.
  • Med i CORPE er Aalborg Universitets Institut for Energiteknik og Institut for Fysik & Nanoteknologi, Århus Universitets Institut for Fysik og Astronomi, Danfoss Silicon Power, Grundfos Management, Vestas Wind Systems, KK-Electronic, RWTH Aachen, ETH Zürich og CALCE (The Center for Advanced Life Cycle Engineering) ved University of Maryland.