Stor kapitalindsprøjtning til AAU-opfindelse mod blodpropper

Det danske selskab Acarix, der udspringer af en opfindelse på Aalborg Universitet henter ny kapital på 33 millioner kroner fra et stærkt internationalt investeringssyndikat. Pengene skal bruges til at færdigudvikle og kommercialisere selskabets produkt, der på kun tre minutter måler patienters risiko for at få en blodprop.

Lagt online: 10.12.2010

Midt i en tid, hvor adgangen til venturekapital er begrænset, har medtech-selskabet Acarix formået at gå i mod strømmen og rejse 33 millioner kroner fra et stærkt internationalt investeringssyndikat bestående af nordiske Sunstone Capital, danske Seed Capital og en af de største venture-kapitalister i Europa, franske Seventure Partners.
- Interessen fra investorerne har været stor, og for os var det afgørende at få en investorkreds, der ud over finansiering også har et stærkt kendskab til markedet for hjertediagnostik samt kan agere som sparringspartner i den videre udvikling af forretningen, udtaler adm. direktør i Acarix, Peter Samuelsen.

Acarix er baseret på en opfindelse fra Aalborg Universitet, hvor studerende og forskere i flere år har arbejdet med idéen. Selskabet blev etableret i 2009 som et spinout-selskab fra Coloplast, og forløbet er blevet støttet af Højteknologifonden i et teknologiprojekt omkring produktet med deltagelse af Aalborg Universitet, Kardiologisk Afdeling på Rigshospitalet og Acarix. I den vestlige del af verden er blodpropper i hjertet den mest almindelige dødsårsag. Alene i Danmark er denne lidelse skyld i ca. 20 procent af alle dødsfald, og for en fjerdedel af de ramte sker dette helt uden forvarsler. Acarix's produkt vil kunne diagnosticere patienter, som befinder sig i farezonen.

Praktiserende læger har i dag ingen tilsvarende diagnostiske instrumenter i deres praksis, som kan forudse, hvis der er en risiko for, at en patient vil kunne blive ramt af en blodprop. Produktet består af kombinationen af et plaster koblet sammen med en sensor med en avanceret mikrofon, som lytter til blodets passage i kransarterierne omkring hjertet. Forsnævringer (stenose) i disse vil give turbulens i blodet hvilket kan være et forvarsel om en kommende blodprop. Lyden bearbejdes i sensoren, som beregner en score, der fortæller
hjertespecialister, læger og sygehuspersonale, hvorvidt den pågældende patient har behov for yderligere undersøgelser eller behandling. Hele målingen er overstået på blot tre minutter.

Den oprindelige idémand bag produktet er Samuel Schmidt (billedet), som tog de første skridt til Acarix-produktet som specialestuderende i 2005. Han ser kapitalindsprøjtningen som en af de store sejre for hans idé fra studietiden.
- Det er simpelthen så fedt, det er en drøm der går i opfyldelse. Men jeg har nu aldrig været i tvivl om potentialet i metoden, siger Samuel Schmidt, der som forsker på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet fortsat er involveret i projektet, hvor han i samarbejde med Acarix står for forskning og videreudvikling af analysemetoden bag produktet.

Manglen på diagnostiske værktøjer betyder, at læger i dag henviser patienter med smerter eller gener, der kunne tyde på en kommende blodprop, til dyre hjerteundersøgelser på hospitaler. Her sker det næsten i hvert andet tilfælde, at man finder ud af, at patienten ikke har behandlingskrævende forsnævringer i blodårerne. Acarix's produkt vil derfor ikke alene bidrage til, at patienter bliver skånet for at blive udsat for unødvendige risici fra invasive og radiologiske undersøgelser, men vil også bidrage til besparelser i sundhedsvæsenet ved at kunne målrette behandlingen.

Produktet forventes være klar til markedslancering allerede i starten af 2013 og rettes først mod specialister, og herefter mod øvrigt sygehuspersonale og praktiserende læger. Hvert år stiftes der selskaber på baggrund af opfindelser fra danske universiteter, men det er meget sjældent, at perspektiverne er så store, at de tiltrækker venture-finansiering, dvs. risikovillig kapital fra et internationalt konsortium. Med finansieringsrunden på 33 mio. kr. er Acarix et af få skandinaviske medtech-selskaber, som har formået at rejse kapital i den størrelse fra nye investorer i 2010.

- Produktet vil medvirke til at spare menneskeliv ved at opdage de patienter, som har behov for behandling i tide. Det faktum, at du vil kunne gennemgå en kvalificeret undersøgelse, når du går til din egen læge, gør produktet helt unikt, siger Claus Andersson, der er investment director i Sunstone Capital. Han forudser, at produktet vil få betydelig opmærksomhed fra læger og specialister.

Yderligere oplysninger:

Fakta om sygdommen og Acarix:

  • Koronar arterie sygdom (CAD) skyldes forsnævring i kranspulsårerne. Livsstilsfaktorer (kost, rygning, alkohol og motion) har stor indflydelse på udviklingen af sygdommen, der både rammer mænd og kvinder. Hvert femte dødsfald i den vestlige verden skyldes CAD og af disse sker en fjerdedel uden forudgående varsel.
  • Der er adskillige måder, hvorpå CAD kan diagnosticeres, men ’golden standard’ er koronar-angiografi, en røntgenmetode, hvor patienten får indsprøjtet kontrastmedie i hjertearterierne gennem et kateter, som indføres i lysken. I Danmark udføres mere end 25.000 koronar-angiografier om året, hvoraf omkring halvdelen leder til by-pass eller ballonudvidelsesoperationer. Operationen foregår på hospitalet og koster ca. 15.000 kr.
  • Acarix er et aktieselskab. Hovedaktionærer er Coloplast (37% ejerskab) og Aalborg Universitet (27,5% ejerskab). Resten af aktierne ejes af Acarixs ledelse og andre projektdeltagere, der har valgt at investere i selskabet. Læs mere om Acarix på acarix.com
  •