Sociale ildsjæle skal have bedre iværksætterhjælp

Ildsjæle med gode idéer, der gavner samfundet, løber ind i bestemte problemer, når de som iværksættere skal omsætte idéerne til levedygtige virksomheder. Det vil arrangørerne bag en konference om socialøkonomi ændre på.

Lagt online: 05.12.2010

Det giver unødigt mange kvaler for de socialøkonomiske entreprenører, der ellers kan levere vigtige bidrag til arbejdsmarkedet og positiv samfundsværdi i det hele taget. De socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved at skabe innovative arbejdspladser for sårbare mennesker, skæve eksistenser og socialt udsatte borgere, og ofte kaster denne type iværksættere sig over humanitært arbejde, integration og sociale indsatser.

Problemerne opstår, når de store hjerter møder den virkelighed, hvor iværksætterne bliver administratorer, og når deres nye virksomheder skal agere på markedsvilkår. Derfor sætter en gruppe aktører i Nordjylland fokus på problemerne – og ikke mindst de mulige løsninger – ved en konference i Aalborg i starten af december. Det er Aalborg Universitets iværksætterkontor SEA og Videncenter for Innovation & EntreprenørskabUniversity College Nordjylland, som står bag idékonferencen tirsdag den 7. december.

Ganske som når de sociale entreprenører arbejder for at give deres idéer mulighed for at arbejde for samfundet, ønsker arrangørerne også at give gode erfaringer videre. Blandt de interesserede er både eksisterende socialøkonomiske virksomheder og de undervisere i hele uddannelsessystemet, som til dagligt hjælper idéfolk i gang med at starte egen virksomhed. Generelt er der nemlig for lidt opmærksomhed om det sociale område i de initiativer, der findes inden for iværksætteri-rådgvining, mener arrangørerne.

På idékonferencen "De nye pionerer er socialøkonomiske entreprenører" deltager blandt andre direktør Inger Steen Møller fra Huset Venture Nordjylland, som holder oplæg under den sigende overskrift "Hvad vi gerne ville have vidst om iværksætteri, før vi gik i gang". I Huset Venture Nordjylland, hvor medarbejderne af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at arbejde på fuld tid, løser opgaver inden for blandt andet regnskab, it og kompetenceudvikling. Efter at have været finansieret af satspuljemidler i fire år har virksomheden netop fået en fast bevilling, hvilket gør det muligt at få forretningen til at løbe rundt.

- Da jeg begyndte for fire år siden, stod jeg med en masse gode intentioner og en satspuljebevilling. Der gik lidt tid, før jeg begyndte at betragte mig selv som iværksætter, men i dag kan jeg se, at det var det, jeg var. Jeg tænkte ikke meget over forretning og bundlinje, det kom først senere. Nu kan jeg se, at man har brug for nogen, der stiller de rigtige spørgsmål, så det ikke bare kan blive en rar arbejdsplads, men også en virksomhed, der kan tjene penge, fortæller Inger Steen Møller.

På grund af socialøkonomiens positive effekt på arbejdsmarkedet og samfundet har området nydt stigende opmærksomhed i de senere år, og bevillingen til Huset Venture Nordjylland skal blandt andet ses i lyset af, socialøkonomi er et satsningsområdet i regeringens velfærdsstrategi. Inger Steen Møller henviser til oplysninger fra Center for Socialøkonomi om, at der hvert år oprettes 400-500 nye socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

- Jeg tror, at potentialet for denne slags virksomheder er kæmpestort. De ufaglærte arbejdspladser forsvinder, og også dem, der måske ikke kan tage en anden uddannelse, skal have en plads på arbejdsmarkedet. Det bliver simpelthen mere nødvendigt at have virksomheder, der ikke er så bundlinjefikserede, pointerer Inger Steen Møller, der håber at kunne give vigtige erfaringer videre til interesserede deltagere på idékonferencen.

Konferencen er en del af socialfondsprojektet "Udvind Vækst", som skal udbrede kendskabet til entreprenørskabsundervisning i hele det nordjyske uddannelsessystem fra folkeskole til ph.d.-niveau. Da socialt entreprenørskab udvikles hastigt, er det vigtigt, at der også findes folk, der kan undervise og rådgive i det, så det kan spille bedre sammen med det mere klassiske iværksætteri. En ny rapport fra Fonden for Entreprenørskab viser, at kun 2-3 procent af kurser på videregående kurser har fokus på entreprenørskab, modsat 15-20 procent i andre lande.

Yderligere oplysninger: