Seminar om fremtidens energiløsninger på AAU

Vidensdeling mellem virksomheder, studerende og universitetet er formålet, når Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet holder Energiseminar fredag den 17. december.

Lagt online: 07.12.2010

Energiseminaret er en tilbagevendende begivenhed under det såkaldte Energisponsorprogram, og dette års seminar sætter bl.a. fokus på trends, prioriteter og udfordringer inden for forskningen på energiområdet.
- Energiseminaret sætter fokus på de nyeste trends inden for energiforskning og er en årligt tilbagevendende mulighed for såvel sponsorer som studerende til at få fingeren på pulsen. Samtidig er det et udstillingsvindue for både sponsorerne og de studerende, siger professor Lasse Rosendahl, der er formand for Energisponsorprogrammet.

I Energiseminaret deltager både sponsorprogrammets medlemsvirksomheder, ansatte på AAU, studerende og andre interesserede. Dagen forinden får sponsorerne også mulighed for at mødes med de studerende og se deres videnskabelige arbejde ved de studerendes konference CES 2010. De studerende får adgang til en form for højkoncentreret job-messe, hvor sponsorerne kan promovere deres virksomheder under en uformel reception. Virksomhederne repræsenterer et bredt udsnit af den energibranche, de studerende sigter mod i deres karrierer.

En af virksomhederne fra Energisponsorprogrammet, der deltager i seminaret den 17. december, er Siemens Wind Power.
- Energiseminaret er en spændende og effektiv måde at få indsigt i AAU's forskningsaktiviteter inden for energi på. Samtidig er der mulighed for at give feedback, hvilket er vigtigt, så universitetets aktiviteter hele tiden er i trit med erhvervslivet, i vores tilfælde vindmøllebranchen, siger Kenneth Pedersen, der er udviklingsingeniør ved Siemens Wind Power i Aalborg.
- Ud over forskningsresultaterne har vi som en videnstung virksomhed brug for, at der løbende uddannes relevante kandidater og ph.d.er. Dette bidrager forskningen til, idet forskningsområderne til dels er bestemmende for de studerendes specifikke kompetencer. Ikke mindst derfor er energiseminaret interessant for os, idet det er et forum, hvor AAU's forskningsprojekter med mere formidles, siger Kenneth Pedersen.

Ud over gratis deltagelse i Energiseminaret opnår sponsorerne en række fordele gennem Energisponsor-programmet, bl.a. en ordning med virksomhedsambassadører, hvor hver medlemsvirksomhed har en lektor eller professor som fast kontaktperson på Institut for Energiteknik, som fungerer som virksomhedens indgangsvinkel til forskning og information.

Energiseminaret præsenterer en række interne og eksterne oplægsholdere, bl.a. fra Energinet.dk, som står for et oplæg om fremtidens energi i Danmark. Midt på formiddagen opdeles programmet i to spor om de syv forskningsprogrammerInstitut for Energiteknik, så der er mulighed for at blive klogere på lagring af energi, fremtidens energisystem, bølgeenergi, minerydning og forbrænding af biomasse. AAU's forskningsdirektør, professor Lene Lange, afrunder dagen med et oplæg om de fremtidige forskningsretninger og prioriteter på Aalborg Universitet. Energiseminaret finder sted fredag den 17. december 2010 kl. 9-15 på Fibigerstræde 16 i Aalborg. Mere information og program kan ses på www.et.aau.dk under "Energisponsorprogrammet".

Yderligere oplysninger:

 • Institutleder John K. Pedersen, Institut for Energiteknik, tlf. 99 40 92 64
 • Formand for Energisponsorprogrammet Lasse Rosendahl (hent foto), tlf. 99 40 92 63
 • Energisponsorprogrammets sekretariat: Maria Hald Friis (tlf. 99 40 92 38) og Hanne Munk Madsen (tlf. 99 40 33 13)
 • Energiseminaret finder sted fredag den 17. december 2010 kl. 9-15 på Fibigerstræde 16, Aalborg, lokale 1.108. Læs mere på et.aau.dk under "Energisponsorprogrammet". For kommende medlemmer af Energisponsorprogrammet er det gratis at deltage, ellers er deltagergebyret inkl. forplejning på kr. 750,- per deltager. Hvis medlemskab eller yderligere information om Energisponsorprogrammet ønskes, kontakt venligst sekretariatet, som også tager imod tilmeldinger til og med onsdag den 15. december.

Fakta om Energisponsorprogrammet:

Energisponsorprogrammet er en platform for samarbejde med private virksomheder inden for energisektoren. Formålet er i fællesskab via proaktive initiativer at sikre: 

 • Uddannelse af tilstrækkeligt antal kandidater inden for energiområdet 
 • Vidensformidling mellem universitetet og virksomhederne
 • Internationalisering omfattende kandidater og gæsteforskere
 • Kandidaternes faglige profil og kvalitet
 • Synergi mellem studerende, studenterprojekter og virksomheder
 • Fokus på energiområdet og dets betydning for den fremtidige udvikling
 • Medlemmer af Energisponsorprogrammet: Vestas, KK-Electronic, Gamesa Wind Engineering, Sauer-Danfoss, Aalborg Energie Technik, FLSmidth, Siemens Wind Power og DONG Energy.