Professor Lene Lange udnævnt til forskningsdirektør på AAU

- For at styrke udviklingen af Aalborg Universitets aktiviteter i København samt øge AAU's tvær-disciplinære forskning har universitetet udnævnt professor i bioteknologi, Lene Lange, til forskningsdirektør.

Lagt online: 02.11.2010

Aalborg Universitet er i kraftig vækst i Hovedstadsområdet. En vækst, der sker på tværs af alle universitetets fakulteter. I denne dynamiske situation får Lene Lange ansvar for ledelse, koordinering og strategisk udvikling af Aalborg Universitet København, og for at øge synligheden og den generelle samarbejdsprofil for AAU i hovedstadsregionen.

Hensigten med denne indsats er at lægge grunden for styrkede strategiske partnerskaber med institutioner og virksomheder i Hovedstadsregionen samt at koordinere hele forskningsopbygningen. Lene Lange skal således gøre en ledelsesmæssig indsats for at AAU Cph bidrager til at hæve uddannelsesniveauet blandt unge fra den del af Øst-Danmark, der halter bagud mht. uddannelsesfrekvens.

- Aalborg Universitet har stor erfaring i at samarbejde med det omgivende samfund, ligesom universitetet har haft succes med at bryde den negative sociale arv i Nordjylland. Det er disse erfaringer, der skal danne grundlag for denne indsats, siger rektor Finn Kjærsdam.

Hertil kommer, at Lene Lange får ansvaret for projektledelse inden for en række områder, der går på tværs af fakulteterne og på tværs af de tre AAU campus, i Aalborg, København og Esbjerg. Aktuelt drejer det sig bl.a. om at øge AAU’s samlede bidrag til og synlighed inden for tværdisciplinær fødevare- og klima-relateret forskning samt universitetets deltagelse i de danske universiteters satsninger, således bl.a. i det fælles danske forskningscenter i Beijing og i styrkelse af samarbejdet med afrikanske universiteter.

Som forskningsdirektør får Lene Lange plads i AAU’s direktion, da hendes ansvarsområder dækker en række højt prioriterede indsatser på AAU. Udviklingen i Hovedstadsområdet vil ske i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, der nu i flere år har været en del af Aalborg Universitet. Den nye post som forskningsdirektør indebærer, at Lene Lange ophører som prodekan for forskning ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på AAU.

Sideløbende med ledelsesopgaverne fortsætter Lene Lange sit professorat i Bioteknologi med egen forskergruppe på Aalborg Universitet København, hvilket sker i tæt samarbejde med den nye leder af Institut for Kemi, Miljø & Bioteknologi, Professor Egon Bech Hansen.

Lene Lange har haft en lang karriere i dansk forskning. Efter 20 år i dansk biotekindustri, afslutningsvis som forskningschef på Novozymes, vendte Lene Lange tilbage til universitetsverdenen, først som Institutleder for BIO KU, dernæst i 2008 som prodekan og professor i bioteknologi på Aalborg Universitet.

Lene Lange tiltræder som forskningsdirektør for Aalborg Universitet 1. december 2010.

Yderligere oplysninger:
Rektor Finn Kjærsdam, AAU, tlf. 99 40 95 01, mobil 40 55 85 22
Forskningsdirektør Lene Lange, AAU, tlf. 99 40 25 84, mobil 24 43 20 40