Ny forskningsmetode giver præcis viden om biblioteksbrugere

Aldrig før har et dansk bibliotek haft så præcis viden om brugerne, som Hjørring Bibliotek har fået gennem en ny undersøgelsesform fra Aalborg Universitet – blandt andet om klare forskelle mellem mænd og kvinders brug af biblioteket.

Lagt online: 20.12.2010

Udlån af bøger er langt fra tilstrækkeligt, hvis et bibliotek i dag vil udfylde rollen som et centrum for folkeoplysning. Mange biblioteker eksperimenterer derfor med også at blive oplevelseshuse, kulturarrangører og steder for informationssøgning. En forskergruppe på Aalborg Universitet har nu kastet sig over arbejdet med at udvikle en videnskabelig metode, som ved hjælp af moderne teknologi kan give et billede af, hvordan brugerne tager imod de nye tilbud. Hjørring Bibliotek betragtes som landets mest moderne folkebibliotek, og her blev statistisk udvalgte biblioteksbrugere udstyret med en lille chip, som kunne måle, hvordan og hvor længe brugerne benyttede bibliotekets forskellige tilbud. Metoden er ny, og også de konkrete resultater fra Hjørring har givet ny viden.

- Vi havde ikke til hensigt at lave en kønsopdeling af datamaterialet. Det er vokset frem af sig selv, for der har vist sig at være tre forskellige adfærdsmønstre blandt brugerne, når man ser på mænd og kvinder. Generelt er der cirka lige mange mænd og kvinder, og i hverdagene kommer de hver for sig og alene. Når mændene kommer alene, kan vi se på bevægelseskortene, at de samles i det gamle bibliotek med chesterfieldstole, magasiner og bøger fra lageret, mens kvinderne færdes mere spredt på biblioteket. Om lørdagen kommer mænd og kvinder sammen med familien, og der er klart mest ophold i børnebiblioteket, fortæller ph.d.-studerende Valinka Suenson fra Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet.

For bibliotekets udviklingschef Børge Søndergård er de præcise resultater en guldgrube af informationer, der kan bruges til at videreudvikle det moderne bibliotek, som Hjørring har vundet stor anerkendelse for.
- Noget tyder på, at vores arbejde med ”det tredje sted”, altså idéen om at gøre biblioteket til opholds- og værested, er lykkedes. Det overraskede os også, at kønsfordelingen er næsten lige, for vores formodningen var, at der var langt flest kvinder. Denne fejlslutning skyldtes, at vi tidligere har bygget vores vurderinger på udlånstal, og her er kvinder hyppigere lånere end mænd. Nu har vi en kønsfordeling baseret på det reelle besøgstal, fortæller Børge Søndergård.

Resultatdatabasen præsenteres gennem Google Earth og her kan man også se, at de 11-20-årige færdes i hele biblioteket.
- Det ser ud som om, de føler sig godt tilpas næsten hvor som helst på biblioteket. Vi har gerne villet finde et svar på, om vi har skabt et ungdomsbibliotek, sådan som det blandt andet var vores mål, da det nye bibliotek åbnede i 2008 – og noget tyder på, at det er lykkedes, konstaterer Børge Søndergård, som også har fået stof til eftertanke.
- Vi laver bibliotek for alle, men vi må spørge os selv, om vi giver de forskellige brugergrupper lige vilkår. Familierne med børn under 10 år kommer om lørdagen, og det samme gør folk i den erhvervsaktive alder, så det er en overvejelse værd, om vi skal have åbent længere end tre timer om lørdagen og måske også åbne om søndagen, foreslår Børge Søndergård.

For Valinka Suenson har undersøgelsen i Hjørring ikke kun handlet om at blive klogere på biblioteksbesøgende. Projektet "Walking the Library" har været et pilotprojekt om, hvordan man i det hele taget kan bruge teknologi til at kortlægge folks færden i kulturhuse, idrætshaller, skoler og lignende.
- Vi er blevet meget klogere på at arbejde med teknikken, men metoden er stadig så ny, at det vil være lidt naivt at tro, den kan bruges alle steder, bare fordi vi har haft denne succesoplevelse. Måske vil vi i fremtidige undersøgelser komme steder, hvor det ikke giver så meget mening, men indtil nu er vi ikke stødt på nogen barrierer. Og alle bør have interesse i at vide, hvem deres brugere er, påpeger Valinka Suenson.

Både de tekniske erfaringer og den efterfølgende behandling af data fra undersøgelsen er af stor betydning for Valinka Suensons forskning. Hendes ph.d.-projekt er støttet af Lokale- og Anlægsfonden og fortsætter endnu halvandet år.

Yderligere oplysninger:

Fakta - fra undersøgelsens resultater:

  • Den gennemsnitlige besøgstid for alle er en halv time. I 2008 havde Hjørring Bibliotek 345.000 besøg, og med et gennemsnit på en halv time svarer det til i alt 172.500 timer eller godt 19,7 år tilsammen på biblioteket.
  • Piger og kvinder kommer enten alene eller sammen med venner, mens drenge og mænd kommer enten alene eller sammen med familie. Lørdag er den store familiedag, hvor mange mænd kommer og er sammen med deres børn
  • Tweens og unge (11-20 år), studerende og unge voksne (21-30år) samt ældre og pensionister kommer primært om hverdagen, hvor biblioteket har åbent i mange timer
  • Hjørring Bibliotek åbnede i helt nye lokaler i indkøbscentret Metropol i april 2008 og er det mest trendsættende folkebibliotek i Danmark. Biblioteket har siden da oplevet en stigning på 53 procent i besøgstallet og en udlånsstigning på 7-10 procent samt haft 4000 besøgende fagfolk, der vil se på, hvordan Hjørring Bibliotek har valgt at gribe nyindretningen an. Indretningen, som designfirmaet Bosch & Fjord står bag, er utraditionel, blandt andet fordi det er kunstnere og ikke arkitekter, der har været med til at udforme rummene