Ny forskning skal øge maddannelse og sundhed for børn

Aalborg Universitet starter nu projektet Frokostordninger i dagtilbud (FRIDA). Formålet er at gøre passive bespisningsordninger til at aktiv læring for børnehavebørnene. På den måde kan det fulde maddannelses- og sundhedspotentiale i daginstitutionernes nye madordninger udnyttes i langt højere grad.

Lagt online: 24.11.2010

Projektet, der starter for fuld kraft ved årsskiftet og vil forløbe frem til 2013, koster i alt 5,8 mio. kr, hvoraf knap 2,2 mio. er støtte fra Nordea-fonden. Som led i projektet vil der blive oprettet tre ph.d.-forløb, som tager udgangspunkt i spidskompetencerne i to centre på AAU, nemlig Center for Food & People og Center for Food Science, Design & Experience.

Projektet trækker på erfaringer, der tidligere med held er afprøvet i enkelte børnehaver og især blandt italienske læringsforløb, så som smagstræning, madsprog, køkkenhaver og sæsonernes variationer. Projektet skal give øget viden om, hvorvidt madordninger i børnehaven gør en forskel, når det gælder dannelse, læring og sundhed, og specifikt hvordan de fysiske rum i børnehaven kan designes og udvikles til fremme af bedre madoplevelser. Projektet vil forløbe som en kombination af dokumenterende forskning og aktionsforskning ,hvor udviklede modeller afprøves.

- Hidtil har forskerne ikke interesseret sig synderligt for det offentliges rolle i forbindelse med børns tidlige maddannelse. Det potentiale, der ligger i at kombinere det gode og sunde eksempel med læring og dannelse i mad, er stort set uudforsket. Samtidig kan børnehavernes nye læreplaner jo blive et rigtig godt værktøj til at kombinere mad praksis med aktiv involverende sundheds- og maddannelse, siger professor Bent Egberg Mikkelsen, AAU København, der er projektleder for FRIDA.

- Børnehaven er et oplagt sted at lære om madens oprindelse, tilberedning og nydelse, samt dens rolle i forhold til sundhed og læring. Vi håber, at projektet og dets resultater vil være med til at fremme den almene sundhed blandt børn, siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

- Der etableres jo i stigende omfang madordninger i børneinstitutionerne, men de etableres alt for ofte som passive bespisningsordninger, der ikke kobles til eksisterende pædagogiske praksisser. Samtidig mangler der modeller for indretning af køkkener, spiseomgivelser og for design af måltiderne, som indbyder til at børnene bliver inddraget mere aktivt. Vores projekt vil udvikle forskningsbaserede modeller, som let kan anvendes og videreudvikles i daginstitutioner. Med nye virkemidler som disse vil man kunne understøtte brugen af madordninger som et pædagogisk og dannelsesmæssigt redskab til at give børnene en bred viden om mad, sundhed og madkultur, siger Bent Egberg Mikkelsen.

Center for Food & People og Center for Food Science, Design & Experience, Aalborg Universitet, har begge spidskompetencer inden for trekanten mad, mennesker og design, og gennemfører forskning med innovativ tilgang til fødevarer. De to centre har valgt at prioritere forskning inden for området ”Mad til Mange” og arbejder ud fra en helt ny tværvidenskabelig tradition, hvor man kobler fødevarer med de mennesker, der håndterer og spiser dem, til de rum måltidet indtages i. Et væsentligt fokusområde for forskningen er mad i daginstitutioner.

Yderligere oplysninger:

  • Projektleder: Professor Bent Egberg Mikkelsen, centerleder på Food & People, AAU, tlf. 99 40 25 56
  • Professor Niels Heine Kristensen, Food & People, AAU, tlf. 99 40 36 76
  • Lektor Anna Marie Fisker, Center for Food Science, Design & Experience, AAU, tlf. 99 40 99 11
  • Projektets parter og finansiering: Nordea-fonden støtter projektet med 2,2 mio., Aalborg Universitet støtter med 3 mio. (heraf 600.000 kr. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet) og Øresund Food støtter projektet med 600.000 kr.