Nordjysk uddannelsessamarbejde optimeres

University College Nordjylland og Aalborg Universitet udbygger de to institutioners nuværende samarbejde med en ny 5-årig aftale, der nu bl.a. også gælder inden for teknologi og business.

Lagt online: 14.12.2010

Aftalen erstatter en tidligere aftale fra november 2008, og aftalen revideres primært pga. en væsentlig udvidelse af UCN’s uddannelsesportefølje. Da de to institutioner for to år siden indgik den første samarbejdsaftale, var UCN og Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) således endnu ikke fusioneret. Men da det skete i 2009, fik UCN ansvaret for en lang række uddannelser inden for områderne teknologi og business.

Med aftalen udbygger de to institutioner det samarbejde, der er opbygget inden for de senere år. Nordjylland viser på dette område, hvor langt man kan komme ved at samarbejde, og de to institutioner ønsker via samarbejdet fortsat at styrke den regionale indsats i forhold til at indfri målsætningen om, at 50 % af de unge opnår en videregående uddannelse i 2015. Og for de to institutioner går det godt med at indfri denne målsætning. I år er således over 2.500 nye studerende begyndt på UCN – mens AAU har optaget omkring 3.500 nye studerende.
På uddannelsessiden betyder den nye aftale, at UCN og AAU nu samarbejder om at skabe sammenhæng mellem de 2 institutioners studiestruktur og om at etablere kombinerede studieforløb inden for alle faglige områder, bl.a. for at lette overgangen fra et uddannelsesforløb til et andet.

På forsknings- og udviklingssiden vil UCN og AAU bl.a. samarbejde om forskeruddannelse for ansatte på UCN samt etablering og videreudvikling af videncentre og tilsvarende forskernetværk, hvorunder der kan samarbejdes.
Et område, der også satses mere på, er samarbejde om internationalisering. Her vil UCN og AAU bl.a. gøre det mere attraktivt at studere og forske i Nordjylland, udveksle erfaringer i forbindelse med udveksling af studerende og ansatte med udenlandske parter, gå sammen om arrangementer for udenlandske studerende og optimere boligformidlingen til forskere og studerende fra udlandet.

Udgangspunktet for rammeaftalen er en gensidig anerkendelse af hinanden som henholdsvis primær universitær samarbejdspartner og primær professionshøjskolesamarbejdspartner. De 2 institutioner har også udarbejdet nye strategiske handlingsplaner, hvor det udvidede samarbejde passer ind. Aftalen vil danne ramme for flere underliggende aftaler, der kan være med til at få implementeret og udmøntet de samarbejdsmuligheder, der beskrives i rammeaftalen. Fx er der netop blevet udarbejdet en aftale på sundhedsområdet.

 - Vi glæder os over den nye samarbejdsaftale, som udvider mulighederne for via samarbejde at yde det bedste tilbud til de unge - samtidig med at vi opnår en optimering af de to institutioners ressourcer, siger rektor Niels Horsted, UCN.
AAU-rektor Finn Kjærsdam, supplerer:
- Vi har været meget tilfredse med det nuværende samarbejde. Vi glæder os over det udvidede samarbejde, som betyder, at vi i Nordjylland fortsat viser vej for de øvrige regioner. Vi er yderst tilfredse med, at regionen allerede nu optager flere end det, der svarer til 50 % af regionens unge.

Den formelle underskrivning af aftalen finder sted onsdag d. 15. december 2010 kl. 12. på UCN’s afdeling i Hjørring, Skolevangen 45 i lokale V50.

Yderligere information:
• Rektor Finn Kjærsdam, Aalborg Universitet, tlf. 9940 9500, mobil 4055 8522
• Rektor Niels Horsted, University College Nordjylland, tlf.: 7269 0100