Mere forskning i velfærdsstaten

Det Frie Forskningsråd har bevilget 5 mio. kr. til professor Christian Albrekt Larsens forskning i velfærdsstaten.

Lagt online: 14.12.2010

- Vi har i de nordiske lande en særlig samfundsmodel, hvor vi forener det frie markeds dynamik og anstændige levevilkår for samtlige medborgere. Denne nordiske model - velfærdsstaten - formår at forene kvaliteter fra kapitalistiske og socialistiske samfundsformer. Selv om de politiske kræfter bag indførelsen af den nordiske model er aftaget i styrke, så synes den nordiske model på overfladen overraskende stabil. Det planlagte forskningsprojekt vil forklare denne stabilitet ved at kigge på de nordiske befolkningers virkelighedsopfattelser, holdninger og værdier. Vi vil også kigge på, om vi kan finde nye dynamikker og sprækker i opbakningen. Det er det, som jeg ønsker at undersøge nærmere, fortæller Christian Albrekt Larsen.

- Det er specielt interessant at se på, hvorfor borgerne i de nordiske lande fortsat støtter op om den nordiske model f.eks. ved at gå ind for statslig styring og en kraftig økonomisk omfordeling, ved at have en høj gensidig tillid og ved at udbyde meget arbejdskraft, fortsætter han. Samfundet er noget mennesker kan forme og forandre. Derfor er borgernes virkelighedsopfattelse, holdninger og værdier én af indgangene til at undersøge reproduktionen og udviklingen af den nordiske model.

- Bevillingen giver mig mulighed for at få hjælp til at afdække en række af de aspekter, som jeg længe har drømt om at få afdækket. Den kan måske give mig en lille gruppe på 4-5 forskere. Og mere skal der ofte ikke til for at flytte samfundsvidenskabelige "bjerge", vurderer Christian Albrekt Larsen.

De bevilgede 5 mio. kr. til Christian Albrekt Larsen er en del af de godt 230 mio. kr., som Det Frie Forskningsråd netop har uddelt til 31 talentfulde yngre forskere. Bevillingerne gives som en del af Det Frie Forskningsråds nye talentudviklingsprogram Sapere Aude. Formålet er at udvikle de mest talentfulde yngre forskeres evner, så de fastholdes i forskningen. Med bevillingerne får de bl.a. mulighed for at lede deres egen forskergruppe.

Læs mere om Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude:
www.fi.dk/stoette/bevillingsoversigter/2010/bevillingsoversigt-sapere-aude-2010  

Kontakt:
Professor Christian Albrekt Larsen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, tlf. 99408214 / 60849227, albrekt@epa.aau.dk