Doktorforsvar v. Joahcim Höhle om fremstilling og anvendelse af digitale højdemodeller

Prof. Joachim Höhle, Aalborg Universitet, forsvarer 2. december doktorgraden i teknik, dr.techn., med sin doktorafhandling om fremstilling og anvendelse af digitale højdemodeller “Generation and Application of Digital Elevation Models”.

Lagt online: 01.12.2010

Joachim Höhles forskning og undervisning har siden 1967 netop drejet sig digitale højdemodeller (DTM). Hans publikationer i videnskabelige tidsskrifter forskningsrapporter etc. viser det enorme fremskridt på fagområdet, og afhandlingen dokumenterer hans bidrag til dette fremskridt. Disse tekniske og videnskabelige bidrag rækker fra udvikling og tests af nye instrumentsystemer, udvikling af procedurer i kvalitetskontrol til afprøvning af nye anvendelser af DTM. Fremstillingen af DTM's ved hjælp af fotogrammetriske metoder er stadigvæk aktuel, selv om andre metoder er udviklet. Laserscanning fra fly er et eksempel på den nye landsdækkende DTM i Danmark, men editering og ajourføring kan med succes udføresved hjælp af digital fotogrammetri. Kombination af fotogrammetri og laserscanning er en optimal løsning i fremstilling og ajourføring af digitale terræn-modeller.

Hans hovedbidrag til denne forskning, som afhandlingen uddyber, er følgende:

  • Undersøgelse af procedurer ved den automatiske fremstilling og editering af DTM samt formidling af erfaringer.
  • Evaluering af kvaliteten af digitale terrænmodeller under anvendelse af nye fotogrammetriske og statistiske metoder.
  • Tests af nye anvendelser af DTM: Produktion af ortofotos og jorderosionskort, visualisering af landskabet og kortlægning ved hjælp af enkelte skråfotos.
  • Udvikling og tests af en ny metode for bestemmelse af orienteringsparametre af flybilleder ved hjælp af eksisterende DTM, ortofotos og vektor kort.
  • Formidling af viden om nye metoder og procedurer vha. internaktive indlæringsprogrammer.
  • Svar til aktuelle spørgsmål vedrørende fremstilling og anvendelse af DTM.

Prof. Joachim Höhle, der 1. november blev prof. emeritus, har været ansat på AAU siden 1996 som professor i fotogrammetri og digital kortlægning, med tilknytning til forskningsgruppen Geoinformatik ved Institut fro Samfundsudvikling og Planlægning. Han er civilingeniør i landmåling fra TU Dresden og Dr.-Ing. fra Karlsruhe Universitet. Han har over tid modtaget en række forskerpriser. Han er regional redaktør for "Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research" og har været reviewer på "ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing" i 2007, 2008 og 2009.
Forsvaret finder sted i den 2. december, kl. 13.00, Auditorium A, Fibigerstræde 15, Aalborg.
De officielle opponenter er professor, Dr.-Ing. Christian Heipke, Leibniz University Hannover, og professor, Dr.tech. Norbert Pfeifer, Technical University of Vienna.

Foto: Professor Joachim Höhle. Fotograf: Kristian Hegner Reinau