Universitet vil bringe abstrakt energi-snak ned i øjenhøjde

Syddanske virksomheder og Aalborg Universitet i Esbjerg prøver nu i fællesskab at gøre diskussionen om fremtidens bæredygtige energisystemer mere håndgribelig for almindelige borgere. En stor temadag den 3. december med praktiske demonstrationer og åben paneldebat, hvor energi-eksperter tvinges til at forholde sig til almindelige menneskers virkelighed, er et par af midlerne

Lagt online: 27.11.2009

At fremtidens energisystemer skal være mere bæredygtige, er efterhånden hamret ind i de flestes bevidsthed. Temadagen på universitetet i Esbjerg på torsdag vil fokusere på teknologiske løsninger, som muliggør udviklingen i en mere bæredygtig retning, og på hvad konsekvenserne i givet fald bliver for borgerne.
- Diskussionen om bæredygtighed i energisektoren foregår ofte på et meget abstrakt plan. Vi vil gerne trække den ned på et niveau, hvor alle kan forstå, hvad det handler om, og hvad fremtidsperspektiverne er for den enkelte. Heldigvis har idéen fået stor opbakning hos vores mange eksterne samarbejdspartnere, så vi har et stærkt hold til at løfte informations-opgaven, forklarer prodekan Torben Rosenørn, som er leder af Aalborg Universitet Esbjerg.

Skoler tyvstarter

Aktiviteterne starter fra morgenstunden, når 600 elever fra otte folkeskoleklasser og 14 gymnasieklasser fra Esbjerg og Varde Kommuner kommer på besøg på universitetet for at lære mere om energi og klima. Den del af arrangementet er blevet til i samarbejde med Esbjerg Kommunale Skolevæsen, som i ugerne op til det store klimatopmøde i København har sikret folkeskoleklasser adgang til relevante virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Aalborg Universitet Esbjerg har udvidet invitationen til at gælde eleverne i gymnasieskolerne, og som antallet af tilmeldinger viser, er det faldet i god jord.

De besøgende klasser bliver vist rundt af studerende fra universitetet, og der venter dem et pakket program med fokus på vindmøller, bølgeenergi, bioenergi, biomasse og styring af energisystemer. Undervejs bliver de præsenteret for stande fra virksomheder og organisationer som Offshore Center Danmark, Wave Star Energy, Vestas, Lego Education Mikro Værkstedet og Andritz Feed & Biofuel.

Bølgeskvulp og vindmøllesus

Fra klokken 14-17 er universitetsbygningerne på Niels Bohrs Vej 8 i Esbjerg åbne for alle interesserede, og nye gæster vil få mulighed for at se nogle af de samme udstillinger og demonstrationer som skoleklasserne. Dermed kan de blandt meget andet få svar på, om man kan lave energi ved at skvulpe med bølger i badekarret, om biler og mobiltelefoner kan holdes i gang ved hjælp af græs og gylle, og om vindenergi kan udnyttes uden at bruge en vindmølle.
Dagen kulminerer med en paneldebat fra kl. 15.30, hvor eksperter og erhvervsrepræsentanter giver deres bud på, hvordan fremtidens bæredygtige energisystemer vil påvirke borgerne. Universitetets egne energiforskere er klar til at stille kritiske og opklarende spørgsmål til panelet, og der vil naturligvis også være åbent for spørgsmål fra borgerne.
 

Yderligere oplysninger og kontakt