To nye SBi-anvisninger om tagboliger

Etablering af tagboliger er en stor beslutning, uanset om man er en lille eller stor bygherre, og uanset hvilken ejerform, man har. Men muligheden er ofte værd at overveje, da tagboliger kan give både økonomiske og energimæssige fordele. Især hvis man alligevel skal tage hul på taget i forbindelse med renovering eller efterisolering.

Lagt online: 12.11.2009

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har i den forbindelse udarbejdet to nye anvisninger i samarbejde med sbs. SBi-anvisning 225, 'Etablering af tagboliger', og SBi-anvisning 226, 'Tagboliger - byggeteknik'. De er begge netop udkommet.

SBi-anvisning 225 gennemgår de arkitektoniske, juridiske og økonomiske aspekter ved etablering af tagboliger. Desuden behandler anvisningen realiseringsfasen fra projektering via myndighedsbehandling, udførelse og aflevering til ibrugtagning. Anvisningen henvender sig primært til beslutningstagere, fx bestyrelse og administrator, men kan læses af alle med interesse for emnet tagboliger.

Når man bygger tagboliger, er man ofte ude ved grænserne både bygningsfysisk, planmæssigt og arkitektonisk, så den nye anvisning vil være en god guide gennem love og regler. Selvom de fleste kommuner er positive overfor etablering af tagboliger, der ofte opfattes som en forbedring af både bygningen og lokalområdet, så stiller kommunerne sig forskelligt til de nødvendige tilladelser og dispensationer.

SBi-anvisning 226 gennemgår de byggetekniske forhold ved etablering af tagboliger. Tagkonstruktionens nye opbygning med isolering, undertag og dampspærre gennemgås. De nye statiske forhold er væsentlige, men også de lyd- og brandtekniske forhold har stor betydning.

De to nye SBi-anvisninger vil klæde en bygnings ejere og brugere godt på, når de går i gang med overvejelserne om at bygge tagboliger eller etablere tagterrasser og fællesrum i ubenyttede loftsrum eller på flade tage.

I forbindelse med udgivelsen af de to anvisninger afholder SBi et seminar 28. januar 2010 i Ballerup. Her vil anvisningernes forfattere gennmgå anvisningernes hovedtemaer.

Yderligere information