Tekniske universiteter klar til vigtigere europæisk rolle

De førende tekniske universiteter er parate til at påtage sig et større ansvar og en vigtigere rolle for at forbedre Europas konkurrenceevne og innovation. Det viser de seneste dages topmøde i Aalborg blandt medlemmerne af de europæiske ingeniørskolers organisation ”CESAER” (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research).

Lagt online: 02.11.2009

Det overordnede tema for mødet, som var arrangeret af Aalborg Universitet, var behovet for modernisering af universiteterne.

- Vi har lagt meget vægt på forholdet mellem innovation, forskning og uddannelse. Innovation handler ikke kun om forskning og forretningssamarbejde, selv om det får størst bevågenhed. Uddannelse er en lige så vigtig del af videnstrekanten, og når vi sender vores studerende ud på virksomheder som led i deres læring, bringer det også viden ud i virksomhederne, forklarer prodekan Lars Døvling Andersen fra Aalborg Universitets ingeniørfakulteter.


Kina og køn blandt udfordringerne

Udfordringerne, som Europa og dermed også universiteterne står overfor, blev blandt andet opridset af AAU-professor Anette Kolmos, der er præsident for den europæiske forening for ingeniøruddannelser SEFI (European Society for Engineering Education).

- Europas og USA’s andel af det samlede antal nye ingeniører er faldende, fordi der uddannes så mange i Kina. Vi plejer at slå på, at vi uddanner de mest innovative ingeniører, men vi står overfor en stor udfordring, i takt med at Kina begynder at adoptere nogle af de samme projektbaserede og innovationsfremmende uddannelsesmetoder, som vi har haft succes med, sagde Anette Kolmos.

Hun opfordrede også repræsentanterne for de tekniske universiteter til at gøre en ekstra indsats for at få rettet op på den skæve kønsfordeling i optaget af studerende til ingeniøruddannelserne.

- Der ligger et stort potentiale, og vi kan lære af hinanden på tværs af landegrænser. Eksempelvis har vi her i Danmark været gode til at skabe nye uddannelser med større appel til pigerne. Når vi udbyder uddannelser i elektronik er der under fem procent piger blandt ansøgerne. Men kalder vi det ”sundhedsteknologi”, kommer vi op på 25 procent, fordi vi sætter teknologien ind i en anvendelseskontekst, sagde Anette Kolmos.

Mødesteder for de innovationsivrige

Vicepræsident i CESAER, rektor Karin Markides fra det tekniske universitet Chalmers i Göteborg, konkluderede på baggrund af drøftelserne i Aalborg, at universiteterne har potentialet til at påtage sig rollen som centralt omdrejningspunkt i den forstærkede innovations-indsats, som EU-kommissionen har efterlyst hos medlemslandene.

- Vi skal se på, hvordan vi uddanner og oplærer iværksættere, og på hvordan vi kan bringe forskellige interesser sammen. Når forskellige kulturer skal arbejde sammen, er der nødt til at være nogen, som er vært og leder. Mange firmaer er interesserede i samarbejde og åben innovation, hvor de i fællesskab udvikler et udgangspunkt, som de
derpå kan konkurrere på. Vi kan gøre den type samarbejde
tilgængeligt for industrierne ved at lade universiteterne
fungere som oplagte mødesteder, opfordrede Karin Markides.

Yderligere oplysninger og kontakt

  • Mødet i Aalborg var den 20. generalforsamling & seminar i CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research).
  • Prodekan Lars Døvling Andersen, De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU, mobil 4160 9641
  • Professor Anette Kolmos, AAU, præsident for SEFI (European Society for Engineering Education), tlf. 9940 8308