Seminar om Fremtidens Energiløsninger

Vidensdeling mellem virksomheder, de studerende og universitetet er formålet, når der onsdag den 16. december holdes Energiseminar på Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet. Seminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed i regi af Energisponsorprogrammet, som denne gang blandt andet sætter fokus på fremtidens højeffektive elbiler og flydende biobrændstof.

Lagt online: 02.12.2009

Energiseminaret varer en hel dag, og både ansatte på Institut for Energiteknik, studerende og medlemsvirksomhederne deltager. Desuden har Energisponsorprogrammet inviteret en række virksomheder, som endnu ikke er medlem af programmet, men som kan have interesse i at deltage i arrangementet. 
- Energiseminaret er en unik mulighed for dels at præsentere relevant forskning fra AAU, men også for at tage fat i nogle af de overordnede trends indenfor energiområdet, som har relevans for Energisponsorerne, og som de selv er med til at udpege op til seminaret. Samtidig er det et udstillingsvindue for såvel sponsorerne som de studerende. Sponsorerne får mulighed for at mødes med de studerende, og se deres videnskabelige arbejde, og de studerende får adgang til en form for højkoncentreret jobmesse, hvor sponsorerne repræsenterer et bredt udsnit af den energibranche, de studerende selv sigter mod i deres karrierer. Deltagelse i Energiseminaret er dog blot en af flere fordele, sponsorerne opnår ved deltagelse i Energisponsorprogrammet, siger formanden for Energisponsorprogrammet, professor Lasse Rosendahl.

Vigtigt at holde sig orienteret

Blandt de deltagende sponsorer er den danske afdeling af den internationale vindmøllegigant Gamesa Wind Engineering.

- Vi deltager i energiseminaret, fordi det er en god mulighed for at holde os orienterede om, hvad der sker på forskningsfronten. Vi er selvfølgelig især opmærksomme på udviklingen i vindenergi, men det er også vigtigt for os at holde os orienterede inden for beslægtede områder som integration af vindkraft i elsystemet, herunder muligheden for at oplagre vindmølleenergien og fleksibelt elforbrug til opladning af elbiler, siger Jens Birk, udviklingsingeniør ved Gamesa Wind Engineering i Silkeborg.

Ud over gratis deltagelse i Energiseminaret opnår sponsorerne en række fordele via deres medlemskab. Disse inkluderer bl.a. en ordning med virksomhedsambassadører, hvor hver medlemsvirksomhed får en fast kontaktperson på Institut for Energiteknik i form af en lektor eller professor, som fungerer som virksomhedens indgangsvinkel til forskning og information. Yderligere får hver medlemsvirksomhed et årligt brainstormmøde med instituttet, hvor virksomhedens eventuelle problemer og/eller ønsker for fremtidig udvikling vendes med ansatte fra instituttet, som har forstand på lige præcis de ting, som den pågældende virksomhed arbejder med.

Elbiler og biobrændstof

Selve Energiseminaret består af en række oplæg og efterfølgende diskussion og debat, og blandt oplægsholderne er Energinet.dk, som står for et oplæg om vindenergi. Eftermiddagens program opdeles i to moduler omhandlende forskningen på Institut for Energiteknik, hvor deltagerne frit kan vælge, alt efter hvor deres interesse ligger. Modulerne er: Elektrisk Energiteknik (storage, solenergi, elbiler og vind mm.) og Termisk Energiteknik (biomasse, brændselsceller, bølgeenergi mm.). Blandt andet vil lektor Ewen Ritchie tale om Fremtidens Højeffektive Elbil integreret i Elsystemet, og professor Lasse Rosendahl vil holde oplæg om flydende biobrændstof. 

Cirka kl. 16 er oplæggene forbi, og seminaret vil nu dreje sig om medlemmerne af Energisponsorprogrammet og de studerende. Under en afsluttende reception vil medlemmerne fremlægge deres specifikke fagområder overfor de studerende, og på denne måde skabes der kontakter, som kan komme både virksomhederne og de studerende til gode i forbindelse med samarbejder om projekter.

- Den afsluttende reception og udstilling vil være en god lejlighed for os til at komme i uformel kontakt med de studerende, se deres projekter og forhåbentlig få nogle gode diskussioner om teknologi og høre om de studerendes forventninger til fremtiden, siger Jens Birk fra Gamesa Wind Engineering.

Energiseminaret finder sted onsdag den 16. december 2009 fra kl. 8.30 – ca. 17.00 på Pontoppidanstræde 101, 9220 Aalborg Øst, lokale 23.
 

Fakta

  • Energisponsorprogrammet er en platform for samarbejde med private virksomheder inden for energisektoren. Formålet er i fællesskab via proaktive initiativer at sikre:
  • Uddannelse af tilstrækkeligt antal kandidater inden for energiområdet
  • Vidensformidling mellem universitetet og virksomhederne
  • Internationalisering omfattende kandidater og gæsteforskere
  • Kandidaternes faglige profil og kvalitet
  • Synergi mellem studerende, studenterprojekter og virksomheder
  • Fokus på energiområdet og dets betydning for den fremtidige udvikling.
  • Medlemmer af Energisponsorprogrammet: Vestas, KK-Electronic, Gamesa Wind Engineering, Sauer-Danfoss, Dantherm, Niras, Aalborg Energie Technik, FLSmidth, Siemens Wind Power, DONG Energy.

Yderligere oplysninger