Ny virtuel 3D-energimodel præsenteres på klimatopmødet

Lagt online: 10.12.2009

Energibyen Frederikshavn

har en klar ambition om at gøre hele Energibyen forsynet med vedvarende energi inden udgangen af 2015, og energikonceptet, der skal bringe byen i mål, er nu klar til at blive præsenteret på en virtuel, interaktiv platform. En nyudviklet 3D-energimodel viser i tal og grafik virkningerne af forskellige energitiltag. Brugeren kan med et museklik bl.a. opsætte havvindmøller, skrue op og ned for byens forbrug af strøm og varme, sætte elbiler på vejene og solpaneler på byens tage. Det interessante ved modellen er, at den gør konsekvenserne af energitiltag synlige og viser sammenhængen mellem forskellige energiteknologier.

Modellen, der er den første af sin slags i verden, er udviklet i et samarbejde mellem Energibyen Frederikshavn og et forskerteam på Aalborg Universitet med støtte fra Vækstforum Nordjylland, Energinet.dk og Frederikshavn Forsyning. Modellen er baseret på en platform, der kan beskrives som en slags avanceret udgave af Google Earth, men er udviklet helt fra bunden.

- Platformen er helt unik, fordi man kan give objekterne i modellen egenskaber, så de agerer selvstændigt i forhold til deres opgivelser. Det er muligt, fordi der bag hvert objekt ligger et lille program, som udover at vise geometrien, for eksempel en bygning, i dette tilfælde kan vise Energibyens energisystem på en intuitiv måde. Selve platformen, som modellen er bygget på, er altså ganske enestående. Man har ikke tidligere på samme måde kunnet indlejre dynamiske egenskaber i bymodeller. I praksis betyder det, at al slags information i fremtiden kan knyttes til modellen, som så kan benyttes som brugergrænseflade til for eksempel sagsbehandlere og politikere, forklarer lektor Erik Kjems fra Videncenter for 3D GeoInformation på Aalborg Universitet.

Bag den visuelle brugergrænseflade gemmer sig beregningsværktøjet EnergyPLAN, som beregner og analyserer energiteknologiernes samspil time for time.
- Med samarbejdet har vi fået mulighed for at sammentænke EnergyPLAN med en 3D-model og udvide med nye teknologier som bl.a. geotermi i kombination med affaldskraftvarme. Samtidig har vi brugt lejligheden til at gøre modellen tilgængelig via nettet, så man kan køre energimodellen uafhængigt at tid og sted, siger Henrik Lund, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

Modellen skal i første omgang bruges til at visualisere energikonceptet for Energibyen Frederikshavn ved FN’s Klimakonference i København. På den lange bane er det planen, at modellen kan udbygges, så den kan bruges som demonstrations- og projekteringsværktøj på professionelt niveau fx i forbindelse med systemeksport og salg af energianlæg. Energimodellen præsenteres for første gang på Dansk Industris klimaudstilling Bright Green Expo.
- Vi har taget de indledende skridt i vores bestræbelser på at blive verdens første moderne by, der omlægges til 100% vedvarende energi på både el-, varme og transportområdet. Derfor bliver én af de vigtigste øvelser nu at gøre os synlige og få leveret budskabet til omverden – og det er netop her energimodellen, kommer ind i billedet. Jeg har store forventninger til lanceringen af modellen, som tilbyder en helt ny måde at forklare og visualisere energikonceptet for vores projekt her i Frederikshavn, fortæller Mikael Kau, der er direktør for Energibyen Frederikshavn.

Yderligere informationer