Ny masteruddannelse indenfor udsatte børn og unge

En god nyhed til personer, der arbejder med udvikling indenfor det faglige arbejde med sårbare børn og unge. Fra 2010 bliver der helt nye muligheder for faglig kvalificering for faglige ledere i kommunale børne‐ og ungeforvaltninger samt nøglemedarbejdere i f.eks. døgninstitutioner.

Lagt online: 09.12.2009

Gennem mange år har der jævnligt været rettet kritik mod det kommunale arbejde med børn og unge. Dette har flere gange ført til ændringer i lovgivningen med øgede krav til kommunerne om at levere en mere kvalificeret sagsbehandling, herunder har der særlig været fokus på bedre inddragelse af barnet og familien.

En undersøgelse foretaget af Rambøll blandt danske forvaltningschefer og sagsbehandlere har vist, at der er behov for øget specialisering af kompetencerne i forhold til at udvikle det sociale arbejde på børne- og ungeområdet, samt at der blandt både ledere og medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge, efterspørges en formel videreuddannelse på masterniveau. Undersøgelsen viser behovet for en masteruddannelse rettet mod faglige ledere og andre, der står for faglig udvikling. En sådan uddannelse anses for at være et nødvendigt supplement til den diplomuddannelse, der findes på samme område, og som mange socialrådgivere allerede har gennemgået eller er i gang med.

Dette har resulteret i, at Servicestyrelsen har bevilget Aalborg Universitet og Professionshøjskolen Metropol 1 mio. kroner til udvikling af en ny masteruddannelse: Master i Udsatte Børn og Unge. Der er ingen eksisterende uddannelser, som på dette område dækker behovet for faglig opkvalificering i tilstrækkelig grad. Udviklingsarbejdet i forbindelse med masteruddannelsen gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Professionshøjskolen Metropol med Aalborg Universitet som hovedansvarlig. En masteruddannelse skal være forskningsbaseret og bliver derfor udviklet af forskere inden for området.

Uddannelsens faglige indhold kommer til at omfatte: 1) Retsgrundlag og dets betydning for det socialfaglige arbejde, 2) Paradigmer i viden om udsatte børn og unge, 3) Levevilkår, trivsel, udvikling og børnesyn, 4) Socialt arbejdes teorier og modeller med fokus på familier og børn, 5) Organisationsteori med fokus på organisatorisk læring, 6) Kommunal økonomi og sammenhæng til faglig kvalitet, og 7) Magtperspektiver i socialt arbejde.

Den nye Masteruddannelse bliver udbudt på Aalborg Universitet fra september 2010, og afhængig af antal tilmeldte og fordeling af studerende vil den også blive udbudt i København på Professionshøjskolen Metropol. De studerende får tilskud via satspuljemidler. Den pris arbejdsgiveren (eller den studerende) skal betale, er derfor reduceret til kr. 15.000 pr. semester.

Yderligere information

For uddybning af ovenstående eller for aftale om interviews kan følgende kontaktes: