Nordisk samarbejde om visioner for 5G mobilteknologi

Selv om fjerde generations mobiltelefoni stadig kun er under udvikling i laboratorier rundt om i verden, samarbejder danske og norske forskningsinstitutioner nu om at udstikke visioner for femte generations mobile netværk. Center for TeleInFrastruktur ved Aalborg Universitet (CTIF) og det yngre norske modstykke Center for Wireless Innovation (CWI) benyttede en fælles workshop i Aalborg som afsæt for et stærkt skandinavisk samarbejde på området.

Lagt online: 03.11.2009

Direktørerne for de to forskningscentre har en ganske særlig anledning til at interessere sig for 5G udviklingen før de fleste andre. CTIF’s Ramjee Prasad og CWI’s Frank Reichert er udpeget til gæsteredaktører på en kommende videnskabelig publikation om 5G, som udgives af det tyske forlag Springer i slutningen af 2010. Frem til da har de en fælles opgave med at indhente og vurdere videnskabeligt input fra førende forskere på området, og naturligt nok opfordrer de også forskerne fra deres egne centre til at gøre sig tanker om mulighederne.

- Jeg tror ikke, at nogen i verden endnu har prøvet at definere 5G, så vi kan være blandt de første ved at give et fælles norsk og dansk bud på et 5G koncept. Det vil samtidig være et globalt inspireret udspil, fordi forskere fra store dele af verden er repræsenterede i CTIF og CWI, forklarer CTIF’s leder, professor Ramjee Prasad, som på workshoppen redegjorde for sin egen forestilling om, hvordan 5G vil skabe revolutionerende nye muligheder for innovation og forretning.

Ekstreme behov i kortere tid

Det norske innovationscenter CWI er et strategisk samarbejde mellem seks norske universiteter og forskningsinstitutioner. Ét af dem er universitetet i Agder, som gennem en årrække har samarbejdet tæt med Aalborg Universitet. CWI’s direktør, dekan Frank Reichert. kommer netop fra universitetet i Agder, og han betegnede de gode personlige relationer som et perfekt udgangspunkt for et parløb frem mod 5G.

- Vi kender dårligt nok definitionen på 4G, og alligevel taler vi nu om 5G. Spørgsmålet er, hvad det skal rumme. Om det bare skal være hurtigere, eller om der også kommer nye features. Min vurdering er, at vi vil se helt nye muligheder i hjemmet og andre steder. Samtidig kommer vi til at se på båndbredde på en ny måde. I dag taler vi mest om gennemsnitlig båndbredde, men fremover skal vi også fokusere på, hvad netværket kan præstere i spidsbelastninger. Jeg tror, at vi vil få en helt anden type trafik, hvor folk i kort tid vil have brug for ekstrem høj kapacitet, siger Frank Reichert.

Han forestiller sig, at sensornetværk bliver et stadig vigtigere område, som vil integrere data af forskellig art i vores hverdag.

- I dag er oplysninger typisk enten tilgængelige på et apparat eller via netværket, Det vil smelte sammen, lover Frank Reichert.

5G skal være gigantisk, godt og grønt

Deltagerne fra de nordiske forskningsinstitutioner fik også input udefra på deres fælles 5G workshop. Netværkseksperten Parag Pruthi, som er stifter og direktør i det amerikanske teknologifirma Niksun, prøvede at sætte ord på, hvad de fem G’er i 5G kan stå for. Hans bud lød på ”Great, Grand, Ginormous, Guarded & Green”.

- 5G vil handle om øget båndbredde, øget tilgængelighed, flere applikationer og større stabilitet. Det skal gøre ledninger fuldstændig unødvendige, og det skal fjerne de nuværende frustrationer ved at være tvunget til at skifte mellem en masse forskellige typer netværk. Og så skal 5G frem for alt være grønt af hensyn til miljøet og garanteret sikkert af hensyn til brugerne, fastslår han.

De teknologiske forbedringer vil efter hans mening bane vej for helt nye anvendelser:

- Visionen er, at alle vores apparater lige fra kaffemaskinen over tv-optageren til bilen er koblet til internettet. Hvis du har en hest, vil du måske også forsyne den med en ip-adresse, så du altid véd, hvor den er. Sensorer vil hele tiden kunne fortælle os vigtige ting om miljøet, om brande og andre problemer. Vi vil få mulighed for at fjernstyre dyre ting som fly, og vi vil i større grad benytte medicinsk overvågning og kontrol af kroppen. Virtual Reality kan også blive mere populært, fordi det bliver muligt uden de nuværende begrænsninger med specielle dragter, briller og et virvar af ledninger, vurderer Parag Pruthi..

Den amerikanske ekspert er altså åben for lidt af hvert, og han har stor tiltro til, at det gryende 5G-samarbejde mellem danske og norske teleforskere kan få global betydning.

- Jeg kender folk fra begge grupper, og de er meget innovative. Mange af de koncepter, som vi i dag ser i populære apparater som iPhone, har jeg hørt jer tale om i Skandinavien for mange år siden. USA har været god til at kommercialisere, men I har ofte været foran på idéer, og det kan I også være med 5G, lød Parag Pruthis opmuntrende besked til forskerne på workshoppen i Aalborg.

Parterne er nu ved at lave en formel hensigtserklæring og handlingsplan for det videre forløb. Samtidig er det aftalt, at det næste møde mellem dem bliver holdt i København, og at næste workshop holdes i Norge i oktober 2010.

Yderligere oplysninger og kontakt