Millioner til bakteriecenter kan starte grønt eksporteventyr

Gennembrud for forskningen i bakterier resulterer nu i en statslig bevilling på 28 millioner kroner til etablering af et nyt center for grøn miljøteknologi under ledelse af Aalborg Universitet. Danske forskere og virksomheder skal sammen med udenlandske eksperter udnytte helt ny viden om kontrol af bakterier til mere effektiv vandrensning og fjernelse af miljøfremmede stoffer.

Lagt online: 22.12.2009


Støtten til arbejdet med de konkurrencedygtige miljøteknologier kommer fra Det Strategiske Forskningsråds særlige pulje til bæredygtig energi og miljø. Initiativtager og glad bevillingsmodtager er professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitets Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi:

- Vores ambitioner er kæmpestore, fordi vi nu får vi mulighed for en langsigtet koordineret indsats inden for et spændende og perspektivrigt forskningsområde. Vi vil etablere en videnskabelig og ingeniørmæssig platform på højeste niveau, hvor alle vigtige danske aktører og udenlandske eksperter i fællesskab skal sikre en førende position inden for grønne miljøteknologier. Det ville være umuligt uden opbakningen fra Det Strategiske Forskningsråd og de deltagende firmaer, siger Per Halkjær Nielsen.

Med i projektet er også forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Hydraulisk Institut og Teknologisk Institut samt udenlandske eksperter fra universiteter i Norge, Holland og Østrig. Desuden er der en række industrielle partnere inklusive Novozymes, Krüger, Alfa Laval og Grundfos BioBooster. Håbet er at de og andre videnstunge dele af dansk erhvervsliv kan få en gavnlig sideeffekt ud af at hjælpe miljøet..

- Centret vil øge Danmarks konkurrenceevne på et område i markant vækst. Så de industrielle partnere ser et stigende marked både nationalt og internationalt med en forventet omsætning på flere milliarder, forklarer Per Halkjær Nielsen.


Hjælpsomme bakterier

Metoderne, som han og kollegerne skal arbejde med, er i første omgang rettet mod rensning af spildevand, og derfor deltager renseanlæg i blandt andet Aalborg Kommune aktivt i projektet. Men principperne vil også kunne bruges i mange andre sammenhænge. Forskerne vil udnytte de seneste års bemærkelsesværdige gennembrud i laboratorierne til at designe hele samfund af bakterier med særlige egenskaber, så de eksempelvis kan sætte gang i biologiske processer og fjerne kvælstof, fosfat og miljøfremmede stoffer som kunstige hormoner fra spildevand.

- Den teknologi, vi arbejder med, udnytter til forskel fra traditionelle løsninger inden for miljø- og bioteknologi en membran, som adskiller biomasse og vand. Det giver unikke muligheder for at kontrollere bakterierne og få en særdeles effektiv rensning af vandet. Men der er udfordringer i det, fordi det er en forholdsvis ny måde at kontrollere bakteriesamfund på. Hidtil har man haft åbne systemer, hvor nogle af bakterierne skyllede ud, hvis de ikke kunne bundfældes, eller hvis de ikke sad fast på en biofilm overflade. Nu kan vi holde dem inde i en reaktor og lade det rensede vand strømme ud gennem en membran, fortæller Per Halkjær Nielsen.

Reaktorer af den type er så småt begyndt at blive brugt i industrien i ind og udland, og der er store forventninger til deres rolle i fremtiden. Af samme grund er der international rift om at blive dem, der leverer den nødvendige viden og de bedste løsninger. Men Per Halkjær Nielsen tror på, at det nye danske center kan indtage en førerposition på området.

- Vi kombinerer en række ekspertiser på en ny måde, så vi kan undersøge og besvare de meget komplekse spørgsmål, der rejser sig. Det er især spørgsmål om, hvordan man kontrollerer og optimerer de bakteriesamfund, som skal udføre de ønskede processer i reaktorerne. Det er typisk ikke-dyrkbare bakterier, som ikke kan studeres i renkulturer i laboratoriet. Derfor kræves der en helt speciel ekspertise, når man skal undersøge hvilke bakterier der er, hvad de laver, og hvordan interaktionen er. Der er altid mange ubekendte faktorer i forskning, men jeg tror på, at vi når gennembrud på alle de områder, vi har udpeget som vigtige delmål, siger Per Halkjær Nielsen.

I givet fald vil konsekvenserne ikke bare være renere vand, små decentrale løsninger til spildevandsrensning og øget genbrug af samfundets ressourcer. Det vil også bane vej for nye danske arbejdspladser i en voksende miljø- og bioteknologisk industri.
Ud over de 28 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd bidrager projektpartnerne selv med yderligere 26 millioner kroner til det nye center. Heraf kommer en stor del fra de deltagende firmaer.


Yderligere oplysninger og kontakt