Klare energivisioner for et helt bæredygtigt Nordjylland

Det er efterhånden velkendt, at Jordens ressourcer er begrænsede, og det gælder ikke kun de fossile brændstoffer, men også vand og en lang række næringsstoffer. Hertil kommer de globale klimaændringer og øget CO2-udledning, og forude venter derfor en stor udfordring på energiområdet. I Nordjylland har man derfor taget initiativ til at udforme et omfattende visionspapir, der skal udstikke kursen for en bæredygtig fremtid, og nu ligger resultatet klar.

Lagt online: 15.12.2009

Det er det regionale teknologicenter NIK-VE (Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi) med base på AAU’s Institut for Energiteknik, der har udformet et visionspapir for fremtidens energi i Region Nordjylland. Siden december 2008 har en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra både private og offentlige virksomheder haft fokus på fremtidens visioner, så man blandt andet kan bevæge sig fra en fossil til en ikke-fossil energiforsyning så hurtigt som muligt. NIRAS A/S har stået for projektledelsen, mens bl.a. Region Nordjylland, Energibyen Frederikshavn og samarbejdspartnere på Aalborg Universitet har deltaget i projektet.

- Med udgangspunkt i den nuværende energisituation i regionen samt anbefalingerne fra FN’s klimapanel har vi udarbejdet en række scenarier for energiforsyning og -forbrug i tiden til 2050 og helt frem til år 2100. Visionerne er udviklet i lyset af regionens styrkepositioner inden for blandt andet vedvarende energi, fjernvarme, landbrug, energiforskning og erhvervsudvikling, og omdrejningspunktet er hvornår og hvordan regionen kan blive 100 procent forsynet med vedvarende energi, siger Peter Høstgaard, der er bestyrelsesformand i NIK-VE.

For at give et troværdigt billede af fremtidsscenarierne inddrager Visionsrapporten ikke vidtrækkende antagelser om for eksempel ny teknologi, men tager i stedet udgangspunkt i videreudvikling af kendte teknologier. Analyserne viser, at et fossil-frit Nordjylland er muligt i 2050 og et næsten bæredygtigt samfund i 2100. Udviklingsperspektiverne for vedvarende energi og biomasse er favorable, da regionens andel af fjernvarme, vindmøller og landbrug er cirka dobbelt så stor som landsgennemsnittet.

 

- Strategierne i Visionsrapporten er forankret i reelle forbrugs- og produktionsdata og kan ses som strategier for alle interessenter, det vil sige erhvervslivet, energiproducenter og energiforbrugere, politikere, forskere osv. Rapporten er unik, fordi den stiller skarpt både på det regionale aspekt og samtidig giver et bud på et 2100-scenarie med et fordeling mellem teknologier, der måske er lidt overraskende. Den udstikker en realiserbar vision om bæredygtighed, fossil-fri og CO2-neutral energi, og den er et værktøj for implementering af indsatser, siger Lasse Rosendahl (billedet), der er daglig leder af NIK-VE og professor på Institut for Energiteknik.

Visionsrapporten er dermed et dokument med visioner, strategier og implementeringsmåder, men rummer også en opfordring om at sprede budskabet i den almindelige befolkning.
- Målet med visionerne er at skabe en bred forståelse for de udviklingsmæssige potentialer og udfordringer, som regionen står overfor. Der er særligt fokus på udfasning af fossile brændstoffer til energiproduktion, indfasning af biomasse og en gradvis overgang til et primært el-baseret samfund, siger Peter Høstgaard.

Visionsrapporten kan downloades på nikve.aau.dk eller ved henvendelse til NIK-VE’s sekretariat, og den 2. marts 2010 afholdes desuden i Aalborg en konference om Visionsrapporten.

 
 Yderligere information og kontakt 

  • Professor Lasse Rosendahl, daglig leder i NIK-VE, tlf. 99 40 92 63
  • Peter Høstgaard, formand for NIK-VE’s bestyrelse, tlf. 40 10 88 71
  • Rekvirér rapporten via NIK-VE’s sekretariat: nikve@aau.dk, tlf. 99 40 92 38 
  • Arbejdsgruppe: Institut for Energiteknik samt Institut for Samfundsudvikling & Planlægning, Aalborg Universitet og NIRAS A/S (projektleder). Fagpanel: SerEnergy, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, Brix & Kamp, Vattenfall / Nordjyllandsværket, Nordjysk Elhandel, Energibyen Frederikshavn, Aalborg Forsyning, Plan Energi, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet, NIK-VE og Region Nordjylland