Klar til stor søgning fra asiatiske studerende og forskere

Aalborg Universitet ruster sig til stor søgning fra asiatiske studerende, forskere og videnskabeligt personale, som via et særligt EU-program snart kan få betalt udgifterne til et ophold i Europa. Nyt website skal håndtere ansøgningsprocessen, som starter 15. november og løber frem til nytår.

Lagt online: 13.11.2009

 

- EU-stipendierne dækker studieomkostninger, transport, forsikring og ophold, så det åbner nogle unikke muligheder i Europa for asiatiske studerende og forskere, der ellers ikke ville have mulighed for at komme hertil. Vi har allerede oplevet stor interesse for projektet blandt vores partnere, og på den baggrund forventer vi, at det faglige niveau blandt ansøgerne vil være højt, siger Center for TeleInfrastrukturs projektleder Anne Pors.

Aalborg Universitet er koordinator for hele organisationen bag det store EU-støttede udvekslingsprogram ”Erasmus Mundus Mobility for Life”, som har modtaget godt tre millioner euro til en ambitiøs treårig mobilitetsindsats. Med i projektet er 19 partnere fra 16 lande, så der er nok at holde styr på, fordi programmet stiller en række betingelser til, hvem der kan få støtte til at drage hvorhen. Specielt indenfor kategorien ”videnskabeligt personale” forventes det, at der også vil være en del udveksling fra Europa til Asien.

For Aalborg Universitets vedkommende vil strømmen af studerende, forskere og videnskabeligt personale komme fra de asiatiske partnerlande i projektet. Det betyder, at der kan komme gæster fra universiteter i Bangladesh, Indien, Indonesien, Thailand, Nepal, Pakistan, Afghanistan og Bhutan, og at studerende, forskere og videnskabeligt personale fra AAU ligeledes kan ansøge om et ophold på et partneruniversitet i de lande.

Viden og erfaringer går begge veje

For de udenlandske studerende og forskere er der åbenlyse videnskabelige attraktioner i en betalt mulighed for at dygtiggøre sig på områder, hvor Aalborg Universitet står stærkt. Men universitetet, Danmark og Europa generelt kan også få meget igen ved at samarbejde med gæsterne.

- Vi får dygtige og motiverede studerende og undervisere, og det kan være med til at understrege Aalborg Universitets rolle som globalt innovativt universitetet. Interaktionen vil også fremme den kulturelle forståelse mellem Europa og Asien, og på et overordnet plan er ambitionen, at det øgede samarbejde skal være med til at styrke Europas konkurrenceevne og skabe et erfarings- og diskussionsforum blandt de europæiske og asiatiske forskere. Både mobilitet og networking er en del af programmet, fortæller projektleder Anne Pors.

Afhængig af deres eksisterende universitetserfaring kan de asiatiske ansøgere søge ind på bachelor, masters, ph.d. eller postdoc niveau inden for en række af de felter, hvor Aalborg Universitet har international styrke. Det gælder områder som elektroniske systemer, trådløs teknologi, miljø, energi, region- og byplanlægning, humanistisk informatik, business, kvindestudier, problembaseret læring og lærertræning samt turisme.


Yderligere oplysninger og kontakt