Ingeniør får pris for miljøforskning

Forskning i fejlkilder ved kulkraftværkernes CO2-målinger er blevet belønnet med dette års udgave af Esbjerg Universitetspris. Modtageren er den 27-årige ingeniør Claas Wagner fra uddannelsen i miljøplanlægning, som Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet udbyder sammen.

Lagt online: 11.11.2009

Prisen på 25.000 kroner er indstiftet af Esbjerg Erhvervsudvikling og Danske Bank, og den uddeles som anerkendelse til særligt dygtige og aktive universitetsstuderende i Esbjerg. Som AAU-rektor Finn Kjærsdam pointerede i sin tale ved prisoverrækkelsen, er dygtige studerende gode rollemodeller, og hæderen er med til at demonstrere, at det kan betale sig at gøre noget særligt.

Koncerndirektør Niels Bergh-Hansen fra DONG Energy, der stod for afsløringen af årets prismodtager, betegnede veluddannede mennesker som et vigtigt råstof i Danmark. I den forbindelse er Claas Wagner et glimrende eksempel, fordi grundig faglig viden, stort engagement og gode evner som team player er forenet i samme person.

Claas Wagner takkede for prisen, og fortalte at han i tæt samarbejde med energiselskabet Vattenfall har jagtet mulige fejlkilder i kulkraftværkernes målinger af CO2-udledninger. I praksis blev en stor del af arbejdet gennemført på Nordjyllandsværket, og det mundede i sommer ud i en bestået kandidateksamen.

Prisen på 25.000 kroner er indstiftet af Esbjerg Erhvervsudvikling og Danske Bank, og den uddeles som anerkendelse til særligt dygtige og aktive universitetsstuderende i Esbjerg. Som AAU-rektor Finn Kjærsdam pointerede i sin tale ved prisoverrækkelsen, er dygtige studerende gode rollemodeller, og hæderen er med til at demonstrere, at det kan betale sig at gøre noget særligt.

Koncerndirektør Niels Bergh-Hansen fra DONG Energy, der stod for afsløringen af årets prismodtager, betegnede veluddannede mennesker som et vigtigt råstof i Danmark. I den forbindelse er Claas Wagner et glimrende eksempel, fordi grundig faglig viden, stort engagement og gode evner som team player er forenet i samme person.

Claas Wagner takkede for prisen, og fortalte at han i tæt samarbejde med energiselskabet Vattenfall har jagtet mulige fejlkilder i kulkraftværkernes målinger af CO2-udledninger. I praksis blev en stor del af arbejdet gennemført på Nordjyllandsværket, og det mundede i sommer ud i en bestået kandidateksamen.

 

Med til festen den 6. november var også tidligere prismodtagere. Cand. negot-studerende Bettina Møller Pedersen fra Syddansk Universitet Esbjerg fortalte, at det vigtigste for hende har været selve anerkendelsen og skulderklappet, som har givet selvtilliden et skub i den rigtige retning. Samme melding kom fra Lars Bennedsen og Jens Muff, begge ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg. For dem har prisen, som de modtog i fjor, givet en masse energi og motivation til fortsat at yde det bedste for at højne niveauet af deres forskning.