Green Building Council nu også i Danmark

Certificering af bæredygtigt byggeri er for længst indarbejdet som et vigtigt konkurrenceparameter hos de førende ejendoms- og byggefirmaer i vores nabolande og internationalt. Nu kommer Danmark også med på vognen, for der er taget initiativ til at etablere et dansk Green Building Council og en dansk certificering af bæredygtigt byggeri.

Lagt online: 01.12.2009

"Dermed undgår vi, at udviklingen og de internationale investeringer går uden om Danmark", siger Søren Aggerholm, der er forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet og medinitiativtager til den nye certificeringsordning.

Målet er én fælles, frivillig certificering af bæredygtigt byggeri, som giver et sundere og mere miljørigtigt byggeri uden at påføre byggeriet væsentlige ekstraomkostninger.

Med dette mål for øje har en bred kreds af repræsentanter fra den danske ejendoms- og byggesektor taget initiativ til at etablere et dansk Green Building Council og en dansk certificeringsordning for bæredygtigt byggeri. Certificeringsordningen forventes at bygge på eksisterende internationale ordninger, f.eks. LEED eller BREEAM, som er henholdsvis den amerikanske og engelske ordning, men den skal tilpasses dansk byggeskik og danske regler samt den europæiske udvikling på området.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har sammen med de danske byggeorganisationer udtrykt stor interesse for initiativet. Det er derfor aftalt, at styrelsen vil lede udarbejdelsen af certificeringsgrundlaget for at sikre en bred opbakning bag ordningen og en langsigtet forankring i kommende danske og europæiske regler.

"Det har stor betydning, at investeringer fastholder og udvikler deres værdi. Én fælles certificeringsordning for bæredygtigt byggeri, baseret på internationale certificeringssystemer, vil have den effekt. Hele branchen står sig derfor ved at bakke aktivt op om dette initiativ", siger Christian Hartmann fra ATP Ejendomme, der er en anden af initiativtagerne.

Dansk Green Building Council vil blive en uafhængig, non-profit organisation, der skal stå for driften af certificeringsordningen for bæredygtigt byggeri. Dansk Green Building Council forventes formelt stiftet i begyndelsen af 2010 og vil søge optagelse i World Green Building Council.

Yderligere information om Dansk Green Building Council kan fås hos

Initiativtagerne til Dansk Green Building Council er 

 • Erhvervs- og byggestyrelsen
 • Min. f. Videnskab, Teknologi
 • White arkitekter A/S
 • Skanska Øresund A/S; By- og landskabsstyrelsen
 • Rambøll; Dan-Ejendomme as
 • Velux Danmark A/S
 • Grontmij| Carl Bro
 • ATP Ejendomme A/S
 • By & Havn
 • Moe & Brødsgaard
 • Rosengårdcentret
 • NCC Property Development A/S
 • Rockwool
 • MT Højgaard A/S
 • Orbicon Leif Hansen A/S
 • Vestas Wind Systems A/S
 • COWI A/S
 • SBI
 • samt ved opstarten som fødselshjælper også Byggesocietetet