Forskere efterlyser ensartede principper for økologisk mad

Fødevarevirksomheder, som forarbejder økologiske madvarer, har vidt forskellig opfattelse af, hvad økologiske principper kræver og indebærer. Det viser et forskningsprojekt, som får Aalborg Universitet til at anbefale den hastigt voksende økologiske fødevareindustri et fælles grundlag af viden, så den ikke sætter troværdigheden over styr.

Lagt online: 11.12.2009

Det flerårige forskningsprojekt, som konklusionerne bygger på, har undersøgt potentialet for innovation i økologiske fødevarevirksomheder. Efterspørgslen efter økologiske fødevarer stiger støt i både Danmark og udlandet, og stadig flere forarbejdningsvirksomheder har derfor vendt sig mod økologisk produktion. Forskningsprojektet er baseret på en kvalitativ undersøgelse af økologiske pionérvirksomheder og af eksisterende fødevarevirksomheder, som har taget et eller flere økologiske produkter ind i sortimentet.
Bag undersøgelsen står adjunkt Mette Weinreich Hansen fra Aalborg Universitet København (Copenhagen Institute of Technology), der har gennemført kortlægningen som led i sit ph.d.-projekt. Hun roser virksomhedernes økologiske foretagsomhed, men peger samtidig på forspildte muligheder.

- Jeg oplever, at der er forarbejdningsvirksomheder, som har høje ambitioner for deres økologiske produktion. De er meget innovative, og mange af dem har været i stand til at få succes på markedet, uden at gå på kompromis med deres forståelse af økologiske principper. Men min undersøgelse peger også på, at virksomhederne trods en betydelig økonomisk satsning har svært ved at formulere sådan nogle principper, og at de derfor kun i meget beskeden grad benytter deres principper som et aktiv over for forbrugerne, siger Mette Weinreich Hansen.

Økologisk landbrug kan være forbillede

Dermed afdækker forskningsprojektet en klar forskel i forhold til primærproduktionen af fødevarer i de økologiske landbrug, hvor principper og produktionsstandarder er anderledes grundigt formaliserede. Mette Weinreich Hansen mener, at de økologiske landbrug kan være et forbillede for fødevarevirksomhederne, hvis de økologiske produktionsstandarder skal udvides til også at omfatte forarbejdnings-området.

- I det økologiske jordbrug er der temmelig veldefinerede retningslinjer for, hvad der kan kaldes økologisk. I mit ph.d.-projekt har jeg forsøgt at få fødevarevirksomhederne til at forholde sig til økologi-principper i forhold til deres egen praksis, og det har været meget interessant at se, hvor forskelligt virksomhederne arbejder med det. Det kan netop skyldes, at der er rum til, at de selv ret åbent kan fortolke, hvad forarbejdede økologiske produkter er, siger adjunkt Mette Weinreich Hansen.

Udløberne af hendes projekt vil indgå i den opprioriterede satsning på forskning og undervisning inden for bæredygtig fødevareproduktion, som dekanatet for Aalborg Universitets Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter har iværksat. Initiativet omfatter blandt andet en indsats for ”Mad til Mange” samt udvikling af nye koncepter, som kan gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig, sund og tiltrækkende for forbrugerne. Desuden undersøges markedets og forbrugernes forventninger til den økologiske produktion og de økologiske produkter.

En af de erfarne forskere, der skal skaffe de ønskede resultater, er Niels Heine Kristensen, som siden begyndelsen af 1990’erne har været med til at undersøge skånsom forarbejdning af fødevarer og de principper og forståelser, der ligger bag. For nylig tiltrådte han et professorat på det nye fokus-område på Aalborg Universitet, og han agter at bruge positionen til en indsats med meget konkret afsæt i de faktiske forhold hos forbrugerne og producenterne. 

- Vi tager i vores forskning og undervisning udgangspunkt i den virkelighed, vi finder i virksomheder, i markedet og i samfundet bredt. Det er med til at styrke forskningen i de konkrete udfordringer, som fødevarevirksomhedernes ønsker om en mere bæredygtig produktion medfører. I det aktuelle projekt om de økologiske fødevareproducenter har Mette Weinreich Hansens forskning afdækket et klart behov for mere fælles viden, og vi vil meget gerne samarbejde
med virksomhederne om at tilvejebringe dét,
der mangler, siger Niels Heine Kristensen.
 

Yderligere oplysninger