Europas første uddannelse i bæredygtig bioteknologi åbner i Ballerup

Når Europas første uddannelse i bæredygtig bioteknologi starter i sommeren 2010, sker det på dansk jord. De studerende får deres daglige gang i Ballerup, hvor Aalborg Universitet åbner en helt ny type ingeniøruddannelse inden for et af de udviklingsområder, der forventes at vokse hastigt i de kommende år. AAU’s afdeling i Ballerup har nu fået grønt lys fra Akkrediteringsrådet til at åbne uddannelsen, som etableres hos en af Danmarks stærkeste forskergrupper inden for netop bæredygtig bioteknologi.

Lagt online: 15.12.2009

Udviklingsområdet bæredygtig bioteknologi har fået stor bevågenhed de seneste år, fordi drivhuseffekten og klimaforandringerne tvinger os til at tænke i nye baner på energiområdet. Men bioteknologien er ikke kun interessant, fordi den sammen med vedvarende energikilder kan tilbyde et bæredygtigt alternativ til olien. Med udsigt til at klodens oliedepoter slipper op i en ikke fjern fremtid bliver biomasse også den alt overskyggende afløser for olie på en række andre områder. Kemikalier, som er af stor betydning i industrien, produceres i dag i forbindelse med olieudvinding, og uanset om man i fremtiden vil gøre brug af biomasse som brændstof, vil man have brug for at skabe kemikalier fra biomasse, og biokemikalier kan endda fremstilles langt mere miljøvenligt end kemikalier fra olieproduktion. Derfor arbejder en forskergruppe med danske og udenlandske eksperter på Aalborg Universitets afdeling i Ballerup på at udvikle fremtidens teknologier, og nu har universitetet også fået godkendt en egentlig uddannelse på området. 

Det nye studium Sustainable Biotechnology er en kandidatuddannelse, dvs. en to-årig overbygning for studerende, der allerede har en bachelorgrad fra et beslægtet fagområde. Uddannelsen vil give de studerende en indgående viden om blandt andet bioteknologi, raffinering af biomasse, anvendt mikrobiologi, ressourceforståelse og miljøteknologier, og den studerende kan selv vælge at fokusere på den molekylærbiologiske eller den procesorienterede del af bæredygtig bioteknologi.

Oprettelsen af den nye uddannelse er en del af en langsigtet indsats inden for bæredygtig bioteknologi, forklarer sektionsleder Peter Westermann:

- Vi beskæftiger os med forskning og udvikling af bæredygtig bioteknologi, fordi det på sigt er et enormt vigtigt område, ikke kun fordi der her og nu er interesse for biobrændstof i offentligheden. Vi har længe været i gang med hele grundforskningsdelen, og vi har samarbejdspartnere, der kan medvirke til at virkeliggøre planerne i projekter med bioraffinaderier og etablering af demo-anlæg. Der er efterhånden stor international interesse for området, og vi satser på at kunne modtage studerende fra hele verden på den nye uddannelse, forklarer Peter Westermann.

Informationsmateriale om Sustainable Biotechnology er derfor på vej ud internationalt, og da den 100 procent engelsksprogede uddannelse er unik i Europa, håber forskerne på AAU også, at den bliver interessant for bachelorer fra andre universiteter i ind- og udland, som AAU allerede i dag er et tæt samarbejde med. Ansøgerne vil formentlig komme fra delvist beslægtede studier som biologi, kemiingeniør, bioteknologi og lignende. Jobmulighederne for de færdiguddannede kandidaterne vil ligge i blandt andet offentlig forskning, bioteknologivirksomheder, store industrivirksomheder som Novozymes og Danisco samt på fremtidens bioraffinaderier, som forventes at blive en ny branche til produktion af blandt andet biobrændstof og biokemikalier.


Yderligere oplysninger