Doktor i dansk lyrik

Peter Stein Larsen, f. 1959. Ph.d., lektor ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet forsvarer fredag den 4. december afhandlingen Drømme og dialoger for den filosofiske doktorgrad ved Det Humanistiske Fakultet.

Lagt online: 30.11.2009

Peter Stein Larsen er forskningsleder for Interdisciplinære Kulturstudier ved AAU og er desuden anmelder ved Kristeligt Dagblad. Han har bl.a. skrevet Digtets krystal (1997) og Modernistiske outsidere (1998) samt redigeret Modernismens historie (2003), Litterære metamorfoser (2005), Stedet (2008) og Interaktioner. Om kunstarternes produktive mellemværender (2009).

Afhandlingen Drømme og dialoger udgives som bog og den er en kortlægning af dansk lyrik omkring 2000. Denne kan forstås med udgangspunkt i to poetiske traditioner, nemlig en centrallyrisk med rødder i symbolismen og modernismen og en interaktionslyrisk, der er inspireret af prosaen og avantgarden.

I afhandlingen foretages der læsninger af over 50 poetiske forfatterskaber, og disse sættes i relation til hinanden. Bogen redegør for brugen af former, kompositionsprincipper, klang og rytme, billedsprog og udsigelse inden for moderne lyrik – og for sammenhængen mellem disse.

Peter Stein Larsen argumenterer for, at den lyriske genre hverken er død eller døende, men at den står foran en dynamisk udvikling og også i fremtiden vil spille en afgørende rolle inden for litteraturen.

Afhandlingen forsvares for den filosofiske doktorgrad ved Aalborg Universitet fredag den 4. december 2009 kl. 13.00, i auditorium B, Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst.

Bogen er udgivet af Syddansk Universitetsforlag